Telefoniansvariga

This page in English

Vid frågor, beställningar eller problem med telefonin ska du vända dig till telefoniansvarig på din institution eller avdelning.

BioNut, CLINTEC, CMB, CNS, ETV (Swetox)

BioNut (H2)

Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Ekonomiadministratör

Therese Skaugvold

Telefon: 08-524 810 05
Enhet: Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), H2
E-post: Therese.Skaugvold@ki.se

Ekonomihandläggare

Henrik Ahlandsberg

Telefon: 08-524 810 06
Enhet: Degnell
E-post: henrik.ahlandsberg@ki.se

CLINTEC (H9)

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Personalhandläggare

Emil Fägerwall Ödman

Telefon: 08-524 877 85
Enhet: Prefektkansliet
E-post: emil.fagerwall.odman@ki.se

CMB (C5)

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Intendent

Irene Remmel

Telefon: 08-524 877 18
Enhet: Service
E-post: Irene.Remmel@ki.se

Drifttekniker

Andreas Adolfsson

Telefon: 08-524 873 33
Enhet: Service
E-post: andreas.adolfsson@ki.se

CNS (K8)

Institutionen för klinisk neurovetenskap

IT-ansvarig

Christian Garheden

Telefon: 08-524 832 07
Enhet: Central administration
E-post: Christian.Garheden@ki.se

IT-tekniker

Christian Dalin

Telefon: 08-524 832 77
Enhet: Central administration
E-post: christian.dalin@ki.se

ETV (Swetox)

Enheten för toxikologisk vetenskap

Administratör

Ami Palmin

Telefon: 08-524 885 15
Enhet: Enheten för toxikologiska vetenskaper (ETV), CD Swetox
E-post: ami.palmin@swetox.se

Specialist

Johan Lindberg

Telefon: 08-524 885 01
Enhet: Enheten för toxikologiska vetenskaper (ETV), CD Swetox
E-post: johan.lindberg@swetox.se

FyFa, IMM, KBH, KI DS, KI SÖS

FyFa (C3)

Institutionen för fysiologi och farmakologi

Administrativ chef

Eva Gipperth

Telefon: 08-524 872 10
Enhet: Administration
E-post: eva.gipperth@ki.se

IMM (C6)

Institutet för miljömedicin

IT-ansvarig

Åke Wallin

Telefon: 08-524 874 48
Enhet: Administration
E-post: ake.wallin@ki.se

IT-tekniker

Lisa Astner

Telefon: 08-524 879 82
Enhet: Administration
E-post: lisa.astner@ki.se

IT-tekniker

Martin Sjöberg

Enhet: Administration
E-post: martin.sjoberg@ki.se

INCF (INCF)

Administratör

Rosa Cusato Sörnäs

Telefon: 08-524 870 16
Enhet: INCF
E-post: rosa.cusato.sornas@ki.se

Ekonomihandläggare

Henrik Lindström

Telefon: 08-524 881 42
Enhet: INCF
E-post: henrik.lindstrom@ki.se

KBH (K6)

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

IT-tekniker

Jobel Teklebrhan

Telefon: 08-524 823 33
Enhet: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: jobel.teklebrhan@ki.se

KI DS (D1)

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Redovisningsansvarig

Thomas Pettersson

Telefon: 08-123 564 92
Enhet: Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS)
E-post: thomas.pettersson@ki.se

KI SÖS (S1)

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Administratör

Britta Barkeling

Telefon: 08-524 875 73
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Britta.Barkeling@ki.se

KIB, KM, LabMed, LIME, MBB

KIB (CB)

Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

KIB Flemingsberg

IT-tekniker

Göran Sahlin

Telefon: 08-524 841 35
Enhet: Enheten för Drift & Service
E-post: Goran.Sahlin@ki.se

KIB Solna

IT-tekniker

Marcos Cavieres

Telefon: 08-524 841 32
Enhet: Enheten för Drift & Service
E-post: Marcos.Cavieres@ki.se

KM (KM)

Komparativ medicin

Universitetslektor

Johannes Wilbertz

Telefon: 08-524 873 18
Enhet: KCTT
E-post: Johannes.Wilbertz@ki.se

LabMed (H5)

Institutionen för laboratoriemedicin

Ekonomihandläggare

Sara Ceven

Telefon: 08-524 837 22
Enhet: Administrativa kansliet
E-post: sara.ceven@ki.se

LIME (C7)

Institutionen för lärande, informatik, management och etik

CoreAdmin

IT-samordnare

Ludvig Andersson

Telefon: 08-524 837 63
Enhet: LIME administration
E-post: ludvig.andersson@ki.se

CHE (centrum för Hälso och sjukvårdsetik)

Administratör

Annelie Jonsson

Telefon: 08-524 837 77
Enhet: Centrum för Hälso- och sjukvårdsetik (CHE)
E-post: annelie.jonsson@ki.se

NASP

IT-samordnare

Eva Wasserman

E-post: Eva.Wasserman@ki.se

UMET (Unit för Medical Education and Technology)

Projektledare

Ronny Sejersen

Telefon: 08-524 864 93
Enhet: Unit for Medical Education and Technology (UMET)
E-post: Ronny.Sejersen@ki.se

Överiga enheter

Personalhandläggare

Therese Wahlström

Telefon: 08-524 836 84
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Therese.Wahlstrom@ki.se

MBB (C2)

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

IT-ansvarig

Chad Tunell

Telefon: 08-524 878 23
Enhet: Administration och service
E-post: Chad.Tunell@ki.se

SciLifeLab

Administratör SciLifeLab

Iréne Anderson

Telefon: +46 (0) 8 524 812 51
E-post: irene.anderson@scilifelab.se

MEB, MedH, MedS, MMK, MTC

MEB (C8)

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Administratör

Martina Stolt

Telefon: 08-524 824 22
E-post: martina.stolt@ki.se

MedH (H7)

Institutionen för medicin, Huddinge

Administrativ chef, bitr

Therese Lind

Telefon: 08-524 837 64
Enhet: Administrativa Kansliet
E-post: Therese.Lind@ki.se

MedS (K2)

Institutionen för medicin, Solna

Administratör

Veronica Ebbersten Lindholm

Telefon: 08-517 759 59
Enhet: Administrationen
E-post: veronica.ebbersten@ki.se

MMK (K1)

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

IT-samordnare

Jan-Erik Kaarre

Telefon: 08-517 794 09
Enhet: Administration
E-post: jan-erik.kaarre@ki.se

MTC (C1)

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Intendent

Magnus Bjurström

Telefon: 08-524 869 88
Enhet: Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1
E-post: magnus.bjurstrom@ki.se

IT-tekniker

Per Persson

Telefon: 08-524 864 55
Enhet: Service
E-post: per.persson@ki.se

Tekniker

Torbjörn Laggar

Telefon: 08-524 862 12
Enhet: Service
E-post: Torbjorn.Laggar@ki.se

Intendent

Petra Hartley

Telefon: 08-524 862 77
Enhet: Service
E-post: Petra.Hartley@ki.se

Tekniker

David Meyer

Telefon: 08-524 869 05
Enhet: Service
E-post: david.meyer@ki.se

Teknisk assistent

Christoffer Hellstrand

Enhet: Service
E-post: christoffer.hellstrand@ki.se

Neuro, NVS, (OF) DentMed, OnkPat, PHS

Neuro (C4)

Institutionen för neurovetenskap

Systemadministratör

Patrick Lundstedt

Enhet: IT-Avdelningen (ITA)
E-post: patrick.lundstedt@ki.se

IT-samordnare

Marcus Holmerin

Telefon: 08-524 860 03
Enhet: Service/Infrastruktur
E-post: marcus.holmerin@ki.se

Intendent

Boje Persson

Telefon: 08-524 877 17
Enhet: Service/Infrastruktur
E-post: boje.persson@ki.se

NVS (H1)

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Allmänmedicin

Administratör

Angelici Gompaki

Telefon: 08-524 887 13
Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: Angelici.Gompaki@ki.se

ARC

Administratör

Maria Yohuang

Telefon: 08-690 68 82
Enhet: ARC (Aging Research Center)
E-post: Maria.Yohuang@ki.se

Arbetsterapi

Samordnare

Kristina Hallengren

Telefon: 08-524 838 30
Enhet: Sektionen för arbetsterapi
E-post: kristina.hallengren@ki.se

Klinisk geriatrik

Administratör

Anette Eidehall

Telefon: 08-585 854 08
Enhet: Sektionen för klinisk geriatrik
E-post: Anette.Eidehall@ki.se

Neurodegeneration

Administratör

Maria Roos

Telefon: 08-585 854 17
Enhet: Sektionen för Neurodegeneration
E-post: Maria.Roos@ki.se

Neurogeriatrik

Administratör

Eva Kallstenius

Telefon: 08-585 803 24
Enhet: Sektionen för neurogeriatrik
E-post: eva.kallstenius@ki.se

Omvårdnad

Intendent

Vivan Söderlund

Telefon: 08-524 839 96
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Vivan.Soderlund@ki.se

AV-tekniker

Gunnar Criver

Telefon: 08-524 837 29
Enhet: Sektionen för omvårdnad-administration
E-post: Gunnar.Criver@ki.se

Sjukgymnastik

Administratör

Balbir Dhuper

Telefon: 08-524 888 17
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Balbir.Dhuper@ki.se

ODONT (OF)

Institutionen för odontologi

Systemadministratör

Jörgen Jönsson

Telefon: 08-524 880 26
Enhet: Administrativa avdelningen
E-post: Jorgen.Jonsson@ki.se

OnkPat (K7)

Institutionen för onkologi-patologi

IT-tekniker

Alexander Prettner

Enhet: Administration
E-post: alexander.prettner@ki.se

PHS (K9)

Institutionen för folkhälsovetenskap

Institutionstekniker

Bo Planstedt

Telefon: 08-524 833 47
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: Bo.Planstedt@ki.se

UF Universitetsförvaltningen

it-support@ki.se
08-524 822 22