TEAK - Teaching in English

This page in English

TEAK - Teaching in English at Karolinska Institutet är en kurs i engelska språket i tre nivåer för undervisande personal vid Karolinska Institutet. Kursen ges i lokaler på Campus Solna.

De olika nivåerna är grundkurs (step 1), fortsättningskurs (step 2) och fördjupningskurs (step 3). Efter ett genomfört språktest, delas deltagarna in i grupper, baserat på nivå efter genomfört språktest.

För mer detaljerad information om TEAK, se engelska sidan

Registrering

Registreringen öppnar igen hösten 2017

TEAK - Steg 1

Grundkurs, totalt 29 lektionstimmar.
Kostnad: 3915 SEK/person.

Kursen kommer att ges som antingen för- eller eftermiddagskurs - vilken kurs du hamnar i beror på deltagarnas resultat på språktestet (med reservation för eventuella förändringar). Vilken kurs du hamnar i beror på deltagarnas resultat på språktestet (med reservation för eventuella förändringar). Ytterligare två halvdagars kurs ges i november och i mars (nästföljande år). 

Ladda ner kursbeskrivning för TEAK - steg 1

TEAK - steg 2

Fortsättningskurs, totalt 24 lektionstimmar.
Kostnad: 3240 kr/person.

Fördjupning av delarna från grundkursen, med hänsyn tagen till önskemål från deltagarna. Förkunskapskrav: Genomförd TEAK step 1.

Ladda ner kursbeskrivning för TEAK - steg 2

TEAK - steg 3

Fördjupningskurs, totalt 24 lektionstimmar.

Kostnad:3240 SEK/person.

Fördjupning av delarna från TEAK step 2, med hänsyn tagen till önskemål från deltagarna. Förkunskapskrav: Genomförd TEAK step 2.

Ladda ner kursbeskrivning av TEAK steg 3

Kontakt

Sheila Macdonald-Rannström
Arbete: 08-545 45 370
E-post:sheila.rannstrom@britishinstitute.se

Adress:
British Institute
Jakobs Torg 3, 4tr
111 52 Stockholm