Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

Målsättningen med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att genom kartläggning följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet vid KI. Det handlar även om att uppfylla kravet på årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 (SAM).

Stöddokument för SAM-arbete

En arbetsmiljöfrågas väg på KI

Laglista för Arbetsmiljö HT 2016

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) - årlig uppföljning enligt AFS 2001:1

SAM - riskbedömning och handlingsplan

SAM-kartläggning

I syfte att få en uppfattning om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs och samtidigt stödja utvecklingen av arbetsmiljöarbetet har en workshop genomförts med 20 institutioners arbetsmiljögrupper under tiden september - december 2012. Ett av målen detta år var att använda resultatet som utgångspunkt för att sätta utvecklingsmål gällande arbetsmiljöarbetet vid institutionerna och KI centralt.

Resultaten av SAM-kartläggningen

Resultat från uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet vid KI 2012 – Executive summary

Resultat från uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet vid KI 2012

Uppföljning av SAM 2012

Uppföljning av SAM 2012 i jämförelse med uppföljning 2010

Kontaktperson

HR-konsult

Kristina Eriksson

Telefon: 08-524 836 67
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: kristina.eriksson@ki.se

Arbetsmiljö