Styrgruppen för forskar-AT

Styrgruppen för forskar-AT är ett samarbetsorgan med representanter från både Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL) där sjukvårdshuvudmannen finansierar den kliniska tjänstgöringsdelen medan Styrelsen för forskarutbildning och Styrelsen för forskning, KI, finansierar forskningstiden via fakultetsmedel.

Styrgruppen träffas minst 2 gånger per år, i början av vårterminen och i början av höstterminen. Vid dessa möten går man igenom strategiska frågor, erfarenheter från tidigare utlysning, tidsplaneringen för innevarande termins utlysning, samt planerar nästa utlysning

Styrgruppen för forskar-AT:

Michael Fored, ordförande, KI

Sigridur Kalman, KI

Lotta Renström-Koskela, Karolinska Universitetssjukhuset

Kristina Gemzell Danielsson, Karolinska Universitetssjukhuset

Jan-Inge Henter, Karolinska Universitetssjukhuset

Erik Näslund, Danderyds sjukhus

Christina Almkvist-Osterman, Södersjukhuset

vakant, Södersjukhuset

Anton Sendel, studentrepresentant (utsedd av Medicinska Föreningen)

Handläggare

Handläggare

Clara Ersson

Telefon: 08-524 861 97
E-post: clara.ersson@ki.se

FinansieringForskarutbildning