Styrelsen för utbildning

This page in English

Styrelsen för utbildning har ett övergripande ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Detta innebär ett särskilt ansvar för strategiska frågor för utbildningen på KI som; kvalitetssäkring, pedagogisk utveckling, verksamhetsutveckling, studentinflytande, information och omvärldsbevakning.

Övergripande mål

Styrelsen för utbildning är en av Karolinska Institutets tre centrala verksamhetsstyrelser. Följande övergripande mål är fastställda i Strategi 2018 och i verksamhetsplanen för åren 2016-2018:

  • KI:s utbildningar är forskningsanknutna, ger ett vetenskapligt förhållningssätt och är forskningsförberedande. De ger bästa möjliga förutsättningar för att arbeta inom, leda och kontinuerligt utveckla verksamheten i samverkan med andra professioner.
  • Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå har en mycket hög kvalitet och en tydlig forskningsanknytning.
  • KI är ett attraktivt universitet för de främsta studenterna (nationellt och internationellt) samt lärarna.

Läs mer om styrelsens mål och aktiviteter för år 2016-2018 i verksamhetsplanen.

För nyheter och ledare från dekanen för utbildning, läs nyhetsbrevet Utbildningsnytt.

Dekanen har ordet

Äntligen sommar! Jag hoppas att ni, liksom jag, njutit av examinationer och midsommarfiranden!

Först och främst har jag glädjen att meddela att styrelsen för utbildning fattat beslut om att tilldela årets pedagogiska pris till Ewa Ehrenborg! Ewa får priset för sina fina insatser som lärare på KI och särskilt för att hon har utvecklat interprofessionellt lärande och studentaktiverande undervisning samt för sitt pedagogiska ledarskap. Priset delas ut på installationshögtiden i oktober. Stort grattis till dig Ewa!

I juni fattade styrelsen för utbildning även beslut om att inrätta ett Lärandemiljöråd som stöd för samordnaren för infrastruktur. Jag ser att rådet kan utgöra en viktig länk mellan fastighetsavdelningen och utbildningsorganisationen så att vi tillsammans utvecklar bra lärandemiljöer.

I förra veckan samlades en grupp bestående av prorektor Anders Ekbom, prefekter och styrelserepresentanter på ett internat för att arbeta vidare med konsekvensanalyserna som gjorts för utbildning och forskning med anledning av det nya verksamhetsinnehållet på Karolinska Universitetssjukhuset. Utifrån diskussionerna på internatet kommer Anders Ekbom direkt efter semestrarna att ta fram ett förslag på hur vi ska arbeta vidare med dessa frågor.

I augusti kommer jag att träffa vår nya rektor Ole Petter Ottersen. I olika sammanhang, till exempel i sin programförklaring, har han lyft många viktiga utbildningsfrågor så jag ser verkligen fram emot våra diskussioner! Det är viktigt att han är väl insatt i vår utbildning samt i de möjligheter och utmaningar vi ser framöver så att vi gemensamt kan driva viktiga frågor.

Under slutet av våren har styrelsen fått in ett flertal rapporter och förslag från olika arbetsgrupper och projekt och ytterligare rapporter väntas efter sommaren. Bland annat strategi för interprofessionellt lärande, in vivo-projektet, uppföljning av utvärdering av CLK (Centrum för lärande och kunskap), välkomnande och introduktion av nya studenter samt etik i undervisningen. Det är mycket intressant läsning och styrelsen måste nu tillsammans med utbildningsorganisationen fundera över hur vi tar alla dessa förslag vidare. Inte minst måste vi fundera över hur vi ska arbeta vidare med olika digitala verktyg såsom ny lärplattform samt digitala scheman och examinationer.

7-8 september är det dags för årets KI-Mayokonferens här på KI. Det har kommit in många abstracts till området ”Education”, vilket är glädjande. Se fullständigt program och länk till anmälan.

Avslutningsvis vill jag skicka en stor och varm sommarhälsning till er alla! Jag vill också passa på att tacka alla medarbetare och studentrepresentanter till ett fantastiskt fint arbete även denna termin. Hoppas ni alla får njuta av en riktig skön och avkopplande semester!

Om du har synpunkter på styrelsens arbete eller bra idéer, mejla mig gärna!

Bästa hälsningar

Annika Östman Wernerson
Dekan för Utbildning

"Dekanen har ordet" kommer från ledaren i nyhetsbrevet Utbildningsnytt 4, 2017

Kontakt

Samordnare

Maya Petren

Telefon: 08-524 867 44
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Maya.Petren@ki.se

Länkar

Styrelse