Stiftelsen för ålderssjukdomar vid Karolinska Institutet

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed forskningsbidrag ur Stiftelsen för ålderssjukdomar vid Karolinska Institutet.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja forskning om ålderssjukdomar inom demens- och aterosklerossjukdomar.

Behörighet

Behöriga att söka medel är disputerade forskare som är anknutna till Karolinska Institutet och som disputerat under de senaste 7 åren inom ovanstående ämnesområde. Det är möjligt att utöka denna tidsperiod med upp till 2 år (motsvarande heltid) som kompensation för föräldraledighet, klinisk verksamhet, militärtjänstgöring eller längre sjukskrivning.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 40 000 och 130 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 2 – 16 maj 2017. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i slutet av september.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se