Starta, driva och utveckla ett företag

Ett företag genomgår olika utvecklingsfaser över tid både finansiellt, inom kärnverksamheten och organisatoriskt. KI:s innovationssystem erbjuder flera olika former av stöd för företagsutveckling så som kontor- och labblokaler, kurser i entreprenörskap, mentorprogram, seminarier, nätverk och affärscoacher och mycket mer. 

Starta ett bolag

När du startar ett bolag är det många olika moment som du måste ta i beaktande. KIs innovationssystem erbjuder stöd, råd och guidning inom till exempel:

När du startar ditt företag kan du behöva kontor eller laboratorier för att driva ditt företag. Här kan du se vad KIs Innovationssystem kan erbjuda

Ett företag måste ha kapital för att utveckla sina idéer och projekt. Lär dig mer om hur du hittar finansiärer

Värdefulla länkar vid start av ditt bolag: Bolagsverket, Verksamt, Skatteverket, Patent- och registreringsverket.

Driva ett bolag

När du startat ditt bolag är det dags att få det operativt och driva verksamheten framåt. KIs Innovationssystem erbjuder stöd, råd och guidning inom till exempel:

Utveckla ett bolag

Ett förtag är ingen statisk verksamhet utan behöver ofta genomgå ett utvecklingsarbete. Kapital kan behöva tillföras, styrelsen förändras eller kompletteras och personalstyrkan kan behöva stärkas som exempel. KI:s innovationssystem erbjuder stöd, råd och guidning inom dessa områden och många fler.

Utbildning, Seminarier, Mentorskap

KI:s innovationssystem erbjuder diverse utbildningar, mentorskapsprogram och företagsrelevanta seminarier för alla faser i ett Life Science bolags utveckling.

Innovation