Speciallaboratorier & utrustning

I Framtidens lab ANA 8 har vi flertalet unika laboratorier...bla bla. Utrustningen i dessa laboratorier kommer att bokas via KIs nya bokningssystem PPMS.

Boka labutrustning

PPMS är ett webbaserat bokningssystem för att boka avancerad utrustning på hela KI. För FL ANA 8  är planen att använda detta för avancerad utrustning såsom FACS/Sortering, konfokalmikroskopi, mass-spektrometri, röntgen.

Jag vill boka utrustning  <LINK>

Speciallaboratorier

State-of-the-art BSL3 laboratorium

För arbete med luftburen smitta. 2 cellodlingsrum, flödescytometri, sortering, konfokalmikroskopi, kryostat (ca 200 kvm)

Avancerad flödescytometri och sortering

3 rum för flödescytometri, 2 rum för sortering

Masspektrometri

3 mass-spektrometrar

Konfokalmikroskopi

2 rum för konfokalmikroskopi

Pre-GMP

Bla bla bla

Röntgen

Bestrålning av celler (komplement till 137Cs (HASS) källa inom PKL djurhus Huddinge)

Körkort lab

Till speciallaboratorierna kommer ett särskilt "körkort" krävas för att få arbeta där. Mer information om hur/var/när kommer senare.