Skrivsal S 104

Entréplan i Zanderska huset med plats för 72 deltagare.
Alfred Nobels Allé 23, Huddinge

Skrivsal S 104 på campus Flemingsberg

Utrustning

Numrerade bord
Wi-Fi
Denna sal agerar tillfälligt komplement till Skrivsal ANA 23 i samma byggnad, våningen ovanför.

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Karta

Länkar

Campus