Skrivsal ANA 23

Våningsplan 2 i Zanderska huset med plats för 85 deltagare.
Alfred Nobels Allé 23, Huddinge

Skrivsal ANA 23 på campus Flemingsberg

Utrustning

Numrerade bord
Wi-Fi
Avskilt extra rum med 3 skrivplatser
Denna sal kompletteras vid behov med Skrivsal S 104 i samma byggnad, våningen under.

Översikt i TimeEdit | Boka lokalen i TimeEdit

Karta

Länkar

Campus