Skapa konto, lägga till och ta bort användare i KI ELN

This page in English

För att kunna logga in i KI ELN så behövs ett användarkonto.

Användare i KI ELN tillhör minst en forskargrupp och inloggningen är kopplad till användarens KI-ID. Användarkontot administreras av ELN support. Om du inte har ett KI-ID måste du först skaffa ett via KIMKAT-administören på din institution. Din ansökan om ett användarkonto kan handläggas först EFTER det att du fått ditt KI-ID. Alla med en KI mailadress har ett KI-ID.

Starta en ny grupp

Om forskargruppen inte redan finns i KI ELN så anger man att ny grupp ska skapas i samband med att man ansöker om KI ELN användarkonton.

Forskargruppen i KI ELN namnges enligt principen "institution + forskargruppsledarens efternamn", till exempel MEB_Björkdahl.

Ansöka om KI ELN användarkonto

Ladda ner ansökningsblanketten nedan och fyll i den enligt de bifogade instruktionerna - rekommenderade webbläsare är Internet Explorer eller Safari och använd PDF-läsaren Abobe Reader XI. Om du har problem att öppna filen, så kan en lösning vara att först ladda ner den lokalt och sedan testa att öppna den igen.

Det är viktigt att forskargrupp och KI-mailadress (kopplingen till KI-ID) fylls i korrekt för att underlätta administrationen av användarkontona och för att handläggningstiden inte ska överstiga fyra arbetsdagar.

Grundutbildningsstudenter kan när de sommarjobbar och/eller gör examensarbeten i en forskargrupp få egen inloggning i KI-ELN. För att kunna få ett student KI ELN konto krävs en KI-student mailadress. Eftersom det rör sig om ett tidsbegränsat konto för den tiden som studenten är kopplad till ett projekt i forskargruppen, måste ett slutdatum anges. Ladda ner student KI-ELN blanketten och följ instruktionerna på formuläret.

Lägg till användare

På ansökningsblanketten kan man även anmäla nya superuser och nya gruppmedlemmar. Det är bra om superusern ibland går igenom användarlistan i ElnAdminWeb så för att hålla gruppen uppdaterad.

Ta bort användare

Användare som lämnat forskargruppen tas bort i två steg:

  1. Superusern tar bort användaren ur alla projekt.
  2. Gruppledaren fyller i och skriver under en ansökningsblankett för att istället ta bort användaren och skickar den till mailadressen som finns angiven på blanketten.

Ansökningsblanketter

Det finns olika versioner av ansökan, innehållet är detsamma, men beroende på vad du föredrar så kan du välja typ av ansökan.

Elektronisk ansökan med e-signering

Elektronisk ansökan med manuell signering

Manuell ansökan och signering

Användare med KI-studentkonto behöver en speciell blankett då slutdatum ska anges.

Ansökan för studenter

När ansökan är ifylld och signerad ska den skickas till ELN support, dit man också kan vända sig vid frågor gällande ansökan.

ELN support

elnsupport@ki.se