Service

Reception

På plan 7 kommer det att finnas en reception som ska supporta samtliga institutioner i Framtidens lab ANA 8. Exempel på ansvar & tjänster som EVENTUELLT receptionen kan tänkas ansvara för:

Ensamhetslarm, Kurirleveranser, passagekort till vilorummen, besöksregistrering mm

Post

Postgången kommer, till en början, att fortsätta som den gör idag för samtlig inflyttande personal. Postfack kommer att finnas i varje nod på plan 6, 7 och 8.

Godsmottagning

När laboratorierna är färdigbyggda på plan 7 kommer en godsmottagning finnas.
Obs! Det är väldigt viktigt att du anger rätt leveransadress när du ska få gods leverat. Se den korrekta adressen på sidan "Kontakta Framtidens lab ANA 8".

Felanmälan

Mer info om felanmälan hittar du här.