Samverkansorganisation KI-SLL

Genom det regionala ALF-avtalet organiseras samverkan mellan KI och SLL på tre nivåer; på ledningsnivå av en ledningsgrupp KI-SLL, sjukhusnivå/motsvarande av FoUU-kommittéer och på verksamhetsnivå av FoUU-grupper. Till stöd för ledningsgruppen KI-SLL inrättas två råd, ett utbildningsråd och ett forskningsråd.

Ledamöterna i ledningsgruppen KI-SLL, utbildningsrådet och forskningsrådet är följande.

Ledningsgruppen KI-SLL

Från KI:

 • Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor,
 • Henrik Grönberg, vikarierande prorektor,
 • Anders Gustafsson, dekan för forskning,
 • Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning,
 • Martin Ingvar, vicerektor,
 • Alexander von Gabain, vicerektor och
 • Per Bengtsson, universitetsdirektör, adjungerad ledamot.

Från SLL:

 • Anne Rundquist, t.f. landstingsdirektör,
 • Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör,
 • Maria Englund, personaldirektör,
 • Melvin Samsom, sjukhusdirektör,
 • Stefan Jacobson, vd
 • Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör och
 • Tomas Movin, vd, adjungerad ledamot.

Utbildningsrådet

Från KI:

 • Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning (ordf),
 • Gunnar Nilsson, prodekan för utbildning,
 • Carl-Fredrik Wahlgren, professor,
 • Ann-Langius Eklöf, professor,
 • Lena Nilsson Wikmar, professor och
 • André Hermansson, studentrepresentant MF.

Från SLL:

 • Maria Englund, SLL (ordf),
 • Eva K Jansson, SLSO,
 • Agneta Månsson-Broberg, Karolinska Universitetssjukhuset,
 • Per Wallenius, Danderyds sjukhus, 
 • Sari Ponzer, Södersjukhuset och
 • Sofia Ygberg, Karolinska Universitetssjukhuset, ST-representant.

Forskningsrådet

Från KI ingår:

 • Anders Gustafsson, dekan för forskning,
 • Marie Wahren-Herlenius, prodekan för forskning,
 • Anna Martling, professor,
 • Peter Stenvinkel, professor och
 • Cheng Xu, studentrepresentant MF.

Från SLL ingår:

 • Stefan Jacobson, Danderyds sjukhus,
 • Lars Farde, SLSO,
 • Jan-Inge Henter, Karolinska Universitetssjukhuset,
 • Miia Kivipelto, Karolinska Universitetssjukhuset,
 • Maria Kugelberg, S:t Eriks Ögonsjukhus och
 • Carolina Nylén, Karolinska Universitetssjukhuset och ST-representant.
Hälso- och sjukvårdsorganisationSamverkan