Sammanträdestider - Styrelsen för utbildning

This page in English

Styrelsen för utbildning sammanträder ca 5 gånger per termin.

Sammanträdestider hösten 2017:

Ordinarie sammanträden:

6 september kl. 08.00-12.00
4 oktober kl. 13.00-17.00
25 oktober kl. 15.00-17.00
15 november kl. 13.00-17.00
13 december kl. 13.00-17.00

Härutöver tillkommer strategidiskussioner och internat.

Skrivelser och ärenden till styrelsen skickas till Maya Petrén.

Samordnare

Maya Petrén

Telefon: 08-524 867 44
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Maya.Petren@ki.se

Länkar

Styrelse