Sammanträdestider - Styrelsen för forskning

This page in English

Sammanträdestider hösten 2017:

Måndag den 11 september kl. 08.30-12.30.
Måndag den 16 oktober kl. 08.30-16.00, (inkl strategidisk).
Måndag den 13 november kl. 08.30-12.30.
Måndag den 18 december kl. 08.30-12.30.

Kontakt

Samordnare

Magnus Ericson

Telefon: 08-524 863 58
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Magnus.Ericson@ki.se

Länkar

Styrelse