Sammanträdestider - Styrelsen för forskarutbildning

This page in English

Sammanträdestider hösten 2017:

  • Måndag 11 september, kl. 13.00 – 17.00, Solna
  • Måndag 9 oktober, kl. 8.30 – 17.00, Solna (förmiddagen budgetdiskussioner, eftermiddagen ordinarie sammanträde)  
  • Tisdag 7 november, kl. 8.00 – 12.00, Solna
  • Måndag 11 december, kl. 13.00 – 17.00, Solna

Ärenden till Styrelsen för forskarutbildning skickas senast 10 arbetsdagar före sammanträde till Clara Ersson (samordnare).

Samordnare i Styrelsen för forskarutbildning

Clara Ersson

Telefon: 08-524 861 97
E-post: Clara.Ersson@ki.se

ForskarutbildningStyrelse