Sammanhållet kvalitetssystem

KI:s sammanhållna kvalitetssystem kännetecknas av ett fokus på att utveckla kvaliteten i kärnverksamheterna. Kvalitetsarbetet genomförs enligt principerna för en cyklisk systematisk förbättringsprocess och med gemensamma verktyg oavsett verksamhet. 

 

                                      

Helhetsperspektiv

Det finns ett KI där alla bidrar till helhet och kvalitet
Samsyn i vad kvalitet är och hur kvalitetsarbete bedrivs
Kärnverksamheterna är ömsesidigt beroende av varandra

En cyklisk systematisk förbättringsprocess

Kvalitetssäkring, utvärdering och utveckling drivs utifrån gemensamma principer oavsett verksamhet

Gemensamma verktyg och metoder

Strukturerad kvalitetssäkring, tillgängligt och transparent

Kontakt

Samordnare

Britta Steneberg

Telefon: 08-524 860 13
Enhet: Strategisk planering och uppföljning
E-post: britta.steneberg@ki.se

Länkar