Saco-S-sektionen vid universitetsförvaltningen

Vid Karolinska Institutets universitetsförvaltning (UF) finns en Saco-S-sektion, Saco-UF.

Saco-UF är ett lokalt organ för KI-anställda verksamma vid universitetsförvaltningen och som tillhör fackförbund anslutna till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco.

Saco-UF deltar i samverkansmöten på lokal nivå där information utbyts med personalchef, administrativ chef vid UF, inbjudna föredragande och övriga personalorganisationer. Ibland deltar också universitetsdirektör. Protokollen från förvaltningens samverkansgrupp läggs in i en mapp i UF:s gemensamma server: G:\UF\UF_övergripande\Personal UF\Samverkansgruppen

Vid de årliga lönerevisionerna hjälper Saco-UF medlemmarna med frågor kring medarbetarsamtalen, lönesättande samtal, och KI:s lönepolicy. Dessutom ges stöd och råd till enskilda medlemmar inom förvaltningen i olika frågor.

Sektionen sammanträder vid årsmötet, som oftast äger rum en gång per år, däremellan sköts arbetet av den av årsmötet valda styrelsen.

Styrelse för Saco-UF 2017-2018

Ordförande: Tina Teljstedt, Jusek (UFS), 08-524 860 04

Vice ordförande: Sabina Bossi (KA) 08-524 860 66

Sekreterare: Dobril-Philip Petkov (SIR) 08-524 867 40

Suppleant: Johanna Ackemar (SIR)

Kontaktuppgifter 

Styrelsen för Saco-UF nås via SACO@uf.ki.se eller per telefon enligt ovan.

Länkar