Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed forskningsbidrag ur Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse för forskning om sömnlöshet.

Ändamål

Stiftelsen har som huvudsakligt syfte att främja vetenskaplig forskning om sömnlöshet och ännu inte kända botemedel mot sömnlöshet.

Behörighet

Behöriga att söka medel är forskare anknutna till Karolinska Institutet och som bedriver forskning inom ovanstående område.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 30 000 och 130 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 5 – 19 september 2017. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i november.

Bilagor

  1. Forskningsprogram
  2. Publikationslista

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se