Robert Lundbergs minnesstiftelse

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed bidrag för forskning och studieresor ur Robert Lundbergs minnesstiftelse.

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning rörande tumörsjukdomar, framför allt cancer. Även forskning om vård av cancerpatienter kan tilldelas medel. Medel kan sökas för såväl forskning som för studieresor.

Behörighet

Stiftelsen riktar sig till doktorander vid Karolinska Institutet, som har passerat halvtidskontrollen men ännu inte disputerat. Medel för mer än ett år tilldelas enbart i undantagsfall.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 10 000 och 50 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras elektroniskt. Formuläret finns tillgänglig i KI Prisma under ansökningsperioden, 21 februari – 7 mars 2017. Ansökan stänger klockan 14.00.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i slutet maj.

Bilagor

Publikationslista i pdf-format ska bifogas. Listan ska innehålla författarlista för varje publikation, samt uppgift om huruvida det är en originalartikel eller en review-artikel.

Den som söker om resebidrag ska bifoga en eller flera av följande bilagor:

  1. Abstract
  2. Bekräftelse på att abstract skickats in eller antagits
  3. Personlig inbjudan till kongress eller institution
  4. Handledarintyg som styrker halvtidskontroll, syftet med resan samt den resandes roll.