Rekryteringsutskottet

This page in English

Rekryteringsutskottet bereder och beslutar i ärenden avseende anställningar av professorer och universitetslektorer, inklusive adjungeringar, gästprofessorer samt ansökan om byte av ämnesområde vid befintliga läraranställningar.

Rekryteringsutskottets ledamöter från och med 1 juli 2015

Ordinarie ledamöter:

Professor Birgitta Henriques-Normark, ordförande och vice dekan för rekrytering
Professor Jesper Lagergren, vice ordförande - Styrelsen för forskning
Professor Marie Wahren Herlenius - Styrelsen för forskning
Professor Helena Erlandsson Harris - Styrelsen för forskarutbildning
Professor Lennart Nilsson - Styrelsen för forskarutbildning
Professor Gunnar Nilsson - Styrelsen för utbildning
Professor Ann Langius-Eklöf - Styrelsen för utbildning
Javad Jafari - Studentrepresentant
Felix von Renteln - Studentrepresentant

Suppleanter:

Professor Laura Fratiglioni- Styrelsen för forskning
Professor Per Hall - Styrelsen för forskning
Professor Gilberto Fisone - Styrelsen för forskarutbildning
Professor Lars Holmgren - Styrelsen för forskarutbildning
Professor Carl Johan Sundberg - Styrelsen för utbildning
Professor Ewa Ehrenborg - Styrelsen för utbildning

Fackliga representanter:

Ordinarie:

Professor Lars Ährlund-Richter - SACO
Monika Armuand - OFR

Suppleanter:

Shahidul Islam - SACO
Carina Dahlin - OFR


Sammanträdestider hösten 2017

Datum Tid Plats
Onsdag 23 augusti 08.30-14.30 Rum 507, plan 5, Aula Medica
Tisdag 26 september 08.30-14.30 Rum 507, plan 5, Aula Medica
Torsdag 26 oktober 08.30-14.30 Rum 507, plan 5, Aula Medica
Tisdag 21 november 08.30-14.30 Rum 507, plan 5, Aula Medica
Tisdag 12 december 08.30-14.30 Rum 507, plan 5, Aula Medica

Kontakt

Vänligen kontakta någon av våra handläggare för lärarrekrytering

ProfessorRekrytering