Rekrytering av professor och universitetslektor

Styrelsen för forskning ansvarar för anställning av lärare i samverkan med Styrelsen för utbildning och Styrelsen för forskarutbildning.

Rekryteringsutskottet

Rekryteringsutskottet (RU) är styrelsernas gemensamma organ för beredning av läraranställningar. Till utskottet hör en kanslifunktion, Rekryteringsutskottets kansli, som är placerad inom Kompetensförsörjningsenheten, HR-avdelningen vid KI.

Mer information om Rekryteringsutskottet.

Regler för anställning av lärare

Vissa anställningar som lärare och tillhörande bestämmelser regleras i högskoleförfattningarna, d v s Högskolelagen och Högskoleförordningen. Anställningsordning för lärare vid Karolinska Institutet samlar de regler som ska gälla vid anställning av lärare.

Anställningsordning för lärare vid Karolinska institutet (pdf)

Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska institutet (pdf)

Regler och lagrum vid rekrytering

Checklistor

Checklistan är ett hjälpmedel vid de olika anställningarna av lektorer och professorer samt byte av ämnesområde. Här beskrivs ett ärendes gång och vad som skall lämnas in till handläggaren på Kompetensförsörjningsenheten.

Utlysningar (pdf)

Adjungering av universitetslektor eller professor (pdf)

Förnyad adjungering av universitetslektor eller professor (pdf)

Gästprofessor (pdf)

Förnyad gästprofessor (pdf)

Foreign Adjunct Professor (pdf)

Förnyad Foreign Adjunct Professor (pdf)

Omreglering av ämnesområde (pdf)

Seniorprofessor (pdf)

Kontaktuppgifter till handläggare för lärarrekrytering

Kontaktperson för institutionerna: 
MedS, Swetox (endast avseende lärarrekrytering) 
Karin Kylberg, Samordnare, Funktionsansvarig, lärarrekrytering och docenturansökningar

Kontaktperson för institutionerna:
Neuro, MMK, FyFa, BioNut, KI SÖS, KI DS
Isabella Grasso Nysäter, handläggare. 

Kontaktperson för institutionerna:
MedH, CMB, KBH, CLINTEC, MTC, LabMed
Lena Lundin, handläggare.

Kontaktperson för institutionerna:
CNS, Dentmed, NVS
Eric Olm, handläggare.

Kontaktperson för institutionerna:
PHS, LIME, MBB, OnkPat, MEB, IMM
Anette Pinjemo, handläggare.

 Enhetschef och biträdande avdelningschef: Peter Gustafsson

Rekryteringsutskottets sammanträdestider 2017

Datum Tid Plats
Onsdag 23 augusti 8.30-14.30 Rum 507, Aula Medica
Tisdag 26 september 8.30-14.30 Rum 507, Aula Medica
Torsdag 26 oktober 8.30-14.30 Rum 507, Aula Medica
Tisdag 21 november 8.30-14.30 Rum 507, Aula Medica
Tisdag 12 december 8.30-14.30 Rum 507, Aula Medica
ProfessorRekrytering