Regler, riktlinjer och anvisningar A-Ö

Vår verksamhet styrs av lagar samt statliga och lokala avtal. Här hittar du styrdokument som riktlinjer, regler, anvisningar och strategier inom Karolinska Institutet.

Ekonomi

Forskning

HR och arbetsmiljö

Information/kommunikation

IT

Organisation och övergripande frågor

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

AdministrationRiktlinjer