Regler och allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

This page in English

Här finns reglerna för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet samt allmänna studieplaner i forskarutbildningsämnet medicinsk vetenskap.

Regler för utbildning på forskarnivå

Regler för utbildning på forskarnivå (svensk version; uppdaterad 2017-08-15).

Rules for doctoral education (english version)

Allmän studieplan i medicinsk vetenskap

Samtliga doktorander vid KI som antagits efter 1 mars 2006 är antagna till forskarutbildningsämnet ”medicinsk vetenskap”. Det innebär att den allmänna studieplanen för medicinsk vetenskap ska följas. Vid upprättande av den individuella studieplanen måste den allmänna studieplanens kurs- och kunskapskrav beaktas. Den allmänna studieplan doktoranden antas till gäller hela forskarutbildningen oavsett om det kommer nya versioner.

Allmän studieplan för doktorander antagna fr.o.m. 2013-07-01

Allmän studieplan för doktorander antagna 2009-07-01 t.o.m. 2013-06-30

Allmän studieplan för doktorander antagna 2007-07-01 t.o.m. 2009-06-30

Allmän studieplan för doktorander antagna 2006-03-01 t.o.m. 2007-06-30

Doktorander antagna före 1 mars 2006

Före 1 mars 2006 fanns det ett stort antal forskarutbildningsämnen, vart och en med en egen allmän studieplan. För doktorander som antagits till något av de gamla forskarutbildningsämnena gäller det ämnets studieplan så länge som doktoranden inte byter ämne. För tillgång till någon av dessa studieplaner, vänligen kontakta respektive institutions studieadministratör.

För doktorander antagna före i juli 1998 finns inga formella kurskrav.

Observera att för samtliga doktorander antagna till annat ämne än medicinsk vetenskap gäller:

Det är möjligt att när som helst byta forskarutbildningsämne till ”medicinsk vetenskap” genom att kontakta studierektorn för forskarutbildning vid din institution. Vid ett eventuellt byte gäller den allmänna studieplan som är aktuell vid datumet för bytet istället för antagningsdatumet.

DoktorandForskarutbildning