Rapportera resultat i Ladok - forskarutbildningskurser

This page in English

Det godkända kursresultatet ska rapporteras i Ladok för samtliga kursdeltagare (inte enbart KI doktorander). Som underlag för rapporteringen i Ladok ansvarar kursledaren för att skriva en resultatlista (Resultatlista forskarutbildningskurser) som lämnas till studieadministratören för forskarutbildning på den kursgivande institutionen, inom 14 dagar efter avslutad kurs.

Sedan Ladok-rapportering för samtliga kursdeltagare infördes 1 april 2014 utfärdas inte längre kursbevis. För kursdeltagare som inte är registrerade doktorander vid KI kan särskilt intyg skrivas ut från Ladok.

För detaljerad information om hur resultatrapportering på forskarnivå vid KI ska hanteras, se:

Studieadministrativa regler med Ladok som systemstöd vid KI
Anvisningar för dokumentation av utbildning på forskarnivå i Ladok

Observera att rutinerna för inrapportering av resultat förändras i och med införandet av nya Ladok under hösten 2017. Läs mer om under Nya Ladok och påverkan på forskarutbildningskurser.

Regelverk kring arkivering framgår av Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Lennart Nilsson

Telefon: 08-524 810 99
E-post: Lennart.Nilsson@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se

ForskarutbildningKursLärare