Rapportera och attestera resultat i Ladok - forskarutbildningskurser

This page in English

Införandet av nya Ladok (hösten 2017) innebär en del förändringar för rapporteringen av resultat för forskarutbildningskurser. 

Inför ny termin kommer kurstillfällen att skapas i Ladok till vilka de antagna till varje kurs läggs upp. Inför kursstart ska varje kursdeltagare registrera sig via Ladoks studentgränssnitt. Registreringsperioden löper från en vecka före kursstart till två dagar efter.

Examinatorn blir ny användare i Ladok och ska attestera resultaten direkt i systemet. De tidigare arkivlistorna försvinner. Det är också möjligt för examinatorn att själv lägga in resultaten i samband med att attest ska göras. I annat fall ska en resultatlista, så som tidigare, lämnas till studieadministratören på den kursgivande institutionen som underlag, inom 14 dagar efter avslutad kurs. 

Studieintyg kommer doktoranden själv att kunna skriva ut via studentgränssnittet. 

För detaljerad information om hur resultatrapportering på forskarnivå vid KI ska hanteras, se (uppdaterade regler och anvisningar kommer under november/december 2017):

Studieadministrativa regler med Ladok som systemstöd vid KI
Anvisningar för dokumentation av utbildning på forskarnivå i Ladok

Läs mer om under Nya Ladok och påverkan på forskarutbildningskurser samt Nya Ladok.

Regelverk kring arkivering framgår av Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Lennart Nilsson

Telefon: 08-524 810 99
E-post: Lennart.Nilsson@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se

ForskarutbildningKursLärare