Protokoll - Styrelsen för forskarutbildning

This page in English

Protokoll från sammanträden med Styrelsen för forskarutbildning. Protokoll publiceras efter justering. För originalhandlingar (eller åtkomst av äldre protokoll) kontakta gärna samordnaren.

2017

Alla protokoll 2017

2016

Alla protokoll 2016

2015

Alla protokoll 2015

Kontakt

Samordnare i Styrelsen för forskarutbildning

Clara Ersson

Telefon: 08-524 861 97
E-post: Clara.Ersson@ki.se

ForskarutbildningStyrelse