Protokoll - Styrelsen för forskarutbildning

This page in English

Protokoll från sammanträden med Styrelsen för forskarutbildning. Protokoll publiceras efter justering. För originalhandlingar (eller åtkomst av äldre protokoll) kontakta gärna samordnaren.

2017

2017-06-12

2017-05-08

2017-03-30

2017-03-06

2017-01-30

2016

sökfil protokoll 2016

2015

sökfil protokoll 2015

2014

sökfil protokoll 2014

Kontakt

Samordnare i Styrelsen för forskarutbildning

Clara Ersson

Telefon: 08-524 861 97
E-post: Clara.Ersson@ki.se

ForskarutbildningStyrelse