Problem med KI ID för forskarstuderande

Publicerat 2018-01-04 12:40. Uppdaterat 2018-01-09 08:46This page in English

Just nu är det problem med överföringen från Ladok till KimKat för forskarstudenter/doktorander.

Tekniker arbetar med att lösa problemet.

Driftinfo