Pris för internationalisering inom utbildning

This page in English

Sveriges medicinska fakulteter har gemensamt instiftat ett pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med priset är att uppmuntra lärare och lärarlag vid de medicinska fakulteterna att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen. 

Pristagare blir den lärare eller lärarlag som inom de tre senaste åren genomfört en särskild insats för ökad internationalisering av högre utbildning. Insatsen ska ha tillfört utbildningen en internationell dimension och bidragit till att öka studenters globala kunskapsperspektiv. Det kan till exempel vara utveckling av virtuella internationella undervisningsmoment eller en ny erfarenhet av undervisning i det internationella klassrummet eller initiativ som främjat student- eller lärarmobilitet.

Priset som är på 105 000 kronor delas ut under fem år med start år 2017. Priset inrättades i maj år 2016 genom ett samarbete mellan landets medicinska fakulteter. 

Nominering och val av pristagare

Alla anställda, anslutna och studenter vid Sveriges medicinska fakulteter är välkomna att nominera lärare eller lärarlag inom sin fakultet. Nomineringar görs i ett särskilt formulär och skickas in i systemet från den 1 februari till senast den 15 mars. Nomineringen är stängd för 2017 och kommer öppna igen i januari 2018

Notera att ett CV inte ska inkluderas till nomineringsformuläret. Den administrativa samordnaren vid KI, Monika Berge, kontaktar den som nominerats, senast den 15 mars för att inhämta CV.

En nomineringskommitté vid respektive medicinsk fakultet väljer var sin lokala kandidat till priset. Förslagen presenteras för den centrala priskommittén, som slutligen väljer pristagare. Priset tillkännages och delas ut i början av majNomineringsformulär administreras av Uppsala universitet. Samma formulär används av alla deltagande universitet.

Riktlinjer 

För frågor, kontakta samordnaren vid ditt universitet:
Annelie Hyllner - University of Gothenburg 
Monika Berge - Karolinska Institutet
Kerstin Hawkins - Linköping University
Teresa Svarvell - Lund University
Henna Harinen - Umeå University 
Eva Andersson Björkman - Uppsala University
Sören Andersson - Örebro University 

 

Länkar