Pedagogisk kompetensutveckling

This page in English

Kurser inom pedagogisk kompetensutveckling för dig som undervisar på KI. Kursanordnare är Centrum för Lärande och Kunskap (CLK)

Kursutbud inom Högskolepedagogik

Våren 2018

 

Formativ bedömning (FBV18)

Formativ bedömning (FBV18)

Syftet med kursen är att stödja universitetslärare/handledare att utveckla sin förmåga att utforma och genomföra formativa bedömningar som stöttar studenters lärande.

Kursdagar: 20-21 mars, 10-11 april, 26-27 april och 14 eller 15 maj

 

Grundläggande högskolepedagogik, distans (GHPDV18)

Grundläggande högskolepedagogik, distans (GHPDV18)

Vad kan du göra för att hjälpa dina studenter nå bättre studieresultat? Hur blir du en mer medveten och reflekterande lärare? Lär dig mer om undervisning och lärande.

 

Sammanställning av högskolepedagogiska kurser anordnade av CLK

Kurs Omfattning/
Språk
Grund/
Fortsättning
Format Kursstart Nästa omgång
Grundläggande
högskolepedagogik
(GHP)
5 v
Svenska
 
Grund Blended   HT2018
(anmälan öppnar
15 mars)
Grundläggande
högskolepedagogik
(GHPD)
5 v
Svenska
Grund Distans
(uppstartsträff
på Campus)
  HT2018
(anmälan öppnar
15 mars)
Grundläggande
högskolepedagogik
(GHPD)
5 v
Engelska
Grund Distans
(uppstartsträff
på Campus)
  HT2018
(anmälan öppnar
15 mars)
Formativ bedömning 2 v
Svenska
Fortsättning   VT2018 - 20 mars
(anmälan öppen)
VT2019
(anmälan öppnar
15 sept)
Projektkurs 3 v     VT2018
(anmälan öppen)
 
Open Network
Learning (ONL)
2 v
Engelska
Fortsättning Distans
(uppstartsträff på Campus)
HT2018 HT2019
Course design 2 v
Engelska
Fortsättning Blended   HT2018
(anmälan öppnar
15 mars)
Kursdesign 2 v
Svenska
Fortsättning Blended   HT2018
(anmälan öppnar
15 mars)

För mer information kring kurser som främst riktar sig till lärare och handledare inom verksamhetsförlagd utbildning/verksamhetsintegrerat lärande (VFU/VIL), vänligen se CKU:s webbplats.

Kurskoordinator

Adjunkt

Lars Uhlin

Telefon: 08-524 838 07
Enhet: Unit for Medical Education and Technology (UMET)
E-post: lars.uhlin@ki.se

Länkar

KursLärandePedagogik