Översättningstjänster

This page in English

Karolinska Institutet är en stor arbetsplats med många utländska anställda, flera internationella samarbeten och studenter från hela världen. Därför finns ett behov av att översätta vår information till olika språk.

För översättningar till eller från engelska har vi ett avtal med följande leverantörer i rangordning:

 1. Semantix Eqvator AB
 2. Språkservice Sverige AB
 3. Accent språkservice

Kontakt och prislistor

Semantix

Karin Calderon, anbudsansvarig
08 - 506 225 03
www.semantix.se
Prislista Semantix

Språkservice Sverige AB

Natalia Walawender, chef för översättningsavdelningen
natalia.walawender@sprakservice.se
073 - 7454 244
www.sprakservice.se
Prislista Språkservice

Accent Språkservice

Karin Söderholm, VD/projektledare
karins@accent-sweden.com
www.accent-sweden.com
Prislista Accent Språkservice

Kort om avtalsområdet

Ramavtalsområdet ger avropande myndigheter möjlighet att avropa översättningstjänster, det vill säga företag som utför översättning från efterfrågade språk till svenska samt från svenska till efterfrågade språk. Leverantörerna kan också utföra tjänsterna språkgranskning, korrekturläsning, transkribering och bestyrkande per handling av auktoriserad översättare.

Översättarens roll

Översättarens uppgift är att återge budskapet i texten (inte att återge innehållet ordagrant). Ibland kan en annan ordföljd eller formulering vara mer naturlig på det andra språket. Om den svenska texten är skriven utefter Klarspråk (koncist, konsekvent, korrekt) ger det i sig bättre översättningar. Det kan också vara så att översättaren behöver referensmaterial för att förstå vilken kontext materialet kommer att presenteras i.

10 tips vid översättning

10 tips för er som ska beställa översättningar. Kom ihåg att översättarens uppgift är att återge budskapet (inte att återge innehållet ordagrant).

 1. Gör texten internationell från början genom att undvika språkliga skämt och hänvisningar till typiskt svenska företeelser.
 2. Meddela särskilda bransch- och fackuttryck som ska användas innan översättaren ger sig i kast med texten.
 3. Tala om för översättaren vad texten skall användas till så blir utformningen den önskade.
 4. Tala om i vilket land texten ska användas. Det är större skillnad än man kanske tror mellan brittisk och amerikansk engelska.
 5. Lämna ett så stort underlag som möjligt i form av bilder, tidigare gjorda broschyrer, osv.
 6. Textens volym ökar nästan alltid vid en översättning. Detta är viktigt att tänka på vid utformningen av broschyrer där bilder trycks i förväg.
 7. Begär inte att översättaren ska vara hundraprocentigt trogen mot din text. Lexikonöversättningar blir aldrig bra.
 8. Försök inte själv "bättra på" redan gjord översättning utan att rådgöra med översättaren.
 9. Ge översättaren gott om tid. Ta gärna kontakt med byrån redan på planeringsstadiet. Detta ger översättaren mer tid att sätta sig in i ämnet vilket ger ett bra slutresultat.
 10. Utse en kontaktperson som kan besvara översättarens frågor om produkter, användning och regler.

Källa: Bowin International