Om Ekonomiavdelningen

This page in English

Ekonomiavdelningen, EA, är en KI-övergripande funktion med ansvar för KI:s samlade ekonomiadministration. Avdelningen är indelad i de fyra enheterna Ledning och Samordning, Inköp och upphandling, Redovisning och Ekonomiservice.

Avdelningen är en stöd- och expertfunktion för KI:s ledning, institutioner och enheter, och ansvarar för ekonomisk rapportering till externa och interna intressenter. Målet för EAs arbete är en ekonomiadministration med hög kvalitet och effektivt resursutnyttjande.

Ledning och samordning

Avdelningschef/ekonomidirektör

Eva Tegelberg

Telefon: 08-524 868 58
Enhet: Ekonomiavdelningen
E-post: Eva.Tegelberg@ki.se

Uppdrag

Ledningens uppdrag är att leda och samordna verksamheten vid ekonomiavdelningen. Ledningen ansvarar för utveckling av rutiner och instruktioner för en effektiv ekonomiadministration för hela universitetet. Ledningen ska verka för ett förstärkt samarbete mellan central och lokal administration och tillse att ekonomiadministrationens arbete präglas av kompetens, kvalitet och god service. Dessutom ansvarar enheten för administrationen av KI:s kapital- och stiftelseförvaltning.

Inköp och upphandling

Inköpschef

Ulla Hannegård

Telefon: 08-524 836 74
Enhet: Inköp och upphandling
E-post: ulla.hannegard@ki.se

Inköps- och upphandlingsenheten arbetar med en eller flera delar av inköpsflödet. Uppdragen gäller för hela universitetets verksamhet.

Diagram inköpsflöde, upphandling och inköp

Uppdrag

 • Upphandling av varor och tjänster
 • Samordning av KIs inköp
 • KIs ramavtal
 • Expertstöd i inköps- och upphandlingsfrågor
 • Drift och förvaltning av stödverktyg som t.ex. fakturahanteringsverktyg
 • Utbildning och information i inköp och upphandlingsfrågor med särskilt stöd till inköpssamordnarna
 • Omvärldsbevakning av marknaden för varor/tjänster viktiga för KI
 • miljö- och etikfrågor i samband med inköp
 • Uppföljning av ingångna övergripande ramavtal
 • Översyn av upphandlingsbehov i verksamheten.
 • Tillsyn av direktupphandlingar och samordning av dem över 100 000 sek

Medarbetare

Linnea AcaralpAdministratör
Åsa BergströmUpphandlare
Bo CederbergUpphandlare
Kim ChristierninUpphandlare
Anders DjerfUpphandlare
Nils EmlundUpphandlare
Gabriel GillnersUpphandlare
Jing GuanJurist
Ulla HannegårdInköpschef
Krister KarlavagnUpphandlare
Josefine NordinKonsult
Lars NybomInköpshandläggare
Mariam OmeiratUpphandlare
Pernilla Petersson RahmInköpshandläggare
David VestbergKonsult
Marith Wiedersheim-PaulSystemförvaltare

Redovisning

Redovisningschef

Cecilia Modig

Telefon: 08-524 839 22
Enhet: Ekonomiavdelningen
E-post: cecilia.modig@ki.se

Redovisningsenheten ansvarar för att all redovisning på Karolinska Institutet ska ske enligt gällande lagar och regler. Enhetens främsta mål är att säkerställa att redovisningen ger en rättvisande bild och att rutiner, riktlinjer, principer och metoder följer rådande lagar och regler.

Uppdrag

 • löpande kontroll, avstämning och analys av KI:s redovisning
 • utveckling och uppdatering av KIs redovisningsprinciper och redovisningsmodell
 • löpande ekonomisk och statistisk rapportering
 • utbildning och expertstöd i redovisningsfrågor
 • underhåll och utveckling av affärssystemet Unit4 Business World (UBW)
 • integrering av system till/från Unit4 Business World (UBW).

Medarbetare

Linnea AcaralpAdministratör
Paavo AhtiainenEkonomicontroller
Helena Derby JohanssonRedovisningshandläggare
Olle ErikssonRedovisningsadministratör
Jonas FlorhedEkonomicontroller
Louise FrebyEkonomiadministratör
Johanna HalldénEkonomicontroller
Madeleine HammarSystemadministratör
Ilona HedinRedovisningsadministratör
Maja KapraaliSystemadministratör
Charlotta KubuEkonomicontroller
Johanna LovénEkonomicontroller
Anna MalmRedovisningshandläggare
Cecilia ModigRedovisningschef
Josefine NordinKonsult
Jan-Erik SvenssonSystemadministratör
Marith Wiedersheim-PaulSystemförvaltare

Ekonomiservice

Enhetschef

Åsa Björck

Telefon: 08-524 867 82
Enhet: EA Servicekontor
E-post: Asa.Bjorck@ki.se

Ekonomiservice tillhandahåller ekonomiadministrativa tjänster och stödjer institutioner inom ekonomiområdet. Enheten består av två grupper: Centralekonomer (CE) samt Centralfakturahandläggare (CF).

För mer information besök Ekonomiservices sida.