Om disciplinärenden

Handläggningsordning för hantering av misstanke om försök till fusk

Handläggningsordningen ska vara ett stöd för lärarna, men även säkerställa att frågor om misstänkta fall av vilseledande vid examination hanteras på likartat sätt inom hela KI. Handläggningsordningen gäller för ärenden som rör studenter på grundnivå och avancerad nivå och forskarnivå.

Information till studenterna

På ki.se kan du även se vilken studentriktad information angående vilseledande vid examination och andra disciplinärenden som finns publicerad.

Urkund

KI har campuslicens för textmatchningssystemet Urkund. Urkund kan användas obegränsat när det gäller arbeten/examinationer som studenter genomför. Lisen Samuelsson på Juridiska avdelningen är kontaktperson på KI.

Om du vill börja använda Urkund, kontaktar du Johan Malmsten per e-post för att få ett användar-id.

Har du frågor och funderingar som rör disciplinärenden eller eller Urkund, vänligen kontakta Johan Malmsten.

Kontakt

Jurist

Johan Malmsten

Telefon: 08-524 865 78
Enhet: Universitetsförvaltningen (UF), UF
E-post: johan.malmsten@ki.se

Länkar