Nyhetsarkiv medarbetarportalen

This page in English
Datum Nyheter Taggar
24 Mar 2017 Arbetsgrupp för att samordna och följa upp åtgärdsplan tillsatt Organisation
24 Mar 2017 Prestigefyllt ERC-anslag till tre forskare vid Karolinska Institutet Anslag, Finansiering
23 Mar 2017 Nytt verktyg identifierar ursprungsceller i embryot Regenerativ medicin, Stamceller, Stamcellsbiologi, Utvecklingsbiologi
23 Mar 2017 Övervikt hos unga män kopplas till svår leversjukdom senare i livet Epidemiologi, Registerbaserad forskning
23 Mar 2017 Wallenberg Clinical Scholar för forskning om pneumokocker Anslag, Bakterier, Finansiering, Infektionsmedicin
22 Mar 2017 Primula nere för underhåll idag 22/3 mellan 17:00-18:00
21 Mar 2017 Artikel om transplanterad matstrupe dras tillbaka Etik, Granskning
21 Mar 2017 Karolinska Institutets beslut i dag: KI-forskare var ej oaktsam Etik, Granskning
20 Mar 2017 Kommentar till att patient avlidit som fått konstgjord luftstrupe inopererad på Karolinska Universitetssjukhuset Kommentar, Ledning
20 Mar 2017 Aktuella utlysningar, vecka 12, 2017 Anslag
20 Mar 2017 Så kan Big Data göra nytta i sjukvården – professor Ludvigsson reder ut begreppen Epidemiologi
20 Mar 2017 Internwebben blir Medarbetarportalen
16 Mar 2017 Föräldraskap kopplat till längre liv Registerbaserad forskning
16 Mar 2017 Välkommen på vårens informationsmöten om nya Ladok Administration, Organisation
16 Mar 2017 KI byter till nya Ladok-systemet vecka 42 (16-20 oktober) Administration, Organisation
15 Mar 2017 Minnesceremoni i Hans Roslings anda Global hälsa, Professor
14 Mar 2017 Stort forskningsprojekt ger nya ledtrådar om schizofreni Klinisk neurovetenskap, Neurovetenskap, Psykiatri, Psykisk ohälsa
10 Mar 2017 Impotensmedicin kopplas till lägre risk att dö efter hjärtinfarkt Hjärt-kärlsjukdomar, Läkemedel, Överlevnad
09 Mar 2017 Tinnitus i bägge öronen kan vara ärftligt Audiologi, Genetik, Hörsel, Tvillingforskning
09 Mar 2017 Anslag till forskning om muskelförlamning från Familjen Erling-Perssons stiftelse Anestesi och intensivvård, Anslag, Finansiering, Fysiologi
07 Mar 2017 Fetma hos modern kopplad till ökad risk för CP hos barnet Neonatologi, Neurologi, Obesitas, Pediatrik
07 Mar 2017 Så märktes ökningen av antalet oredlighetsärenden under 2016 Etik
07 Mar 2017 Förändringar på gång för etikprövningsnämnderna Etik
07 Mar 2017 Ökat tryck på etikprövningsnämnden i Stockholm Etik
07 Mar 2017 Om vänskap i ny bok om cancer Cancer och onkologi
02 Mar 2017 Hydrauliska krafter hjälper hjärtat att fyllas Fysiologi, Hjärt-kärlsjukdomar
02 Mar 2017 Ökad överlevnad med ny behandling mot aggressiv barncancerform Cancer och onkologi, Neuroonkologi, Pediatrik
01 Mar 2017 ”Utan er skulle det inte bli någon forskning” Bröstcancer
01 Mar 2017 Läkemedel mot influensa säkra under graviditet Farmakologi, Infektionsmedicin, Läkemedel
27 Feb 2017 Kommentar angående medieuppgifter om forskning och behandling med celler från moderkaka Granskning
23 Feb 2017 Patienter i hjärtsviktsregister lever längre än oregistrerade Hjärt-kärlsjukdomar, Hälso- och sjukvård, Läkemedel, Registerbaserad forskning
23 Feb 2017 Medicinsk Vetenskap om artificiell intelligens
23 Feb 2017 Schizofreni kopplas till mammans låga vikt under graviditeten Obstetrik, Psykossjukdomar, Registerbaserad forskning
21 Feb 2017 Silvermedaljörer och trotjänare firades med ceremoni Utmärkelse
21 Feb 2017 Statsbesök från Kanada – fick veta mer om KI:s forskning Campus, Internationellt, Neurologi, Suicidforskning, Åldrande
21 Feb 2017 KBT gav bestående viktnedgång Metabolism, Psykologi
20 Feb 2017 Ole Petter Ottersen föreslås bli ny rektor för Karolinska Institutet Ledning, Rekrytering
20 Feb 2017 Dödarimmuncell i frisk och sjuk hud en pusselbit för vitiligo Dermatologi och venereologi, Immunologi
20 Feb 2017 Hopp om ny behandling för Huntingtons sjukdom Cell- och molekylärbiologi, DNA, Genetik, Genreglering
16 Feb 2017 Myggnät mot ljumskbråck kan ge bättre vård utan extra kostnad Internationellt, Kirurgi
15 Feb 2017 D-vitamin ger skydd mot luftvägsinfektioner Infektionsmedicin
15 Feb 2017 Debatt: Fel mäta samverkan anser universitetsrektorer Debatt, Ledning
15 Feb 2017 Starkt stöd i hörandeförsamlingen för Ole Petter Ottersen Ledning, Rekrytering
14 Feb 2017 TBE-forskare utsedd till Wallenberg Clinical Fellow Anslag, Finansiering
14 Feb 2017 Registrator på tillfällig adress

Pages

Arbetsgrupp för att samordna och följa upp åtgärdsplan tillsatt

24 Mar 2017

Konsistoriet tillstyrkte i januari 2017 den åtgärdsplan som ledningen för KI tagit fram för att beakta rekommendationerna i utredningarna av Sten Heckscher och KI:s internrevision. Det betyder att också det nya konsistoriet ställt sig bakom denna plan. Många medarbetare i olika funktioner och...
Organisation

Prestigefyllt ERC-anslag till tre forskare vid Karolinska Institutet

24 Mar 2017

Tre forskare vid Karolinska Institutet får ta emot ERC Advanced Grant i 2016 års utlysning från det europeiska forskningsrådet.
AnslagFinansiering

Nytt verktyg identifierar ursprungsceller i embryot

23 Mar 2017

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat ett verktyg för att identifiera de allra tidigaste stamcellerna hos mänskliga embryon.
Regenerativ medicinStamcellerStamcellsbiologiUtvecklingsbiologi

Övervikt hos unga män kopplas till svår leversjukdom senare i livet

23 Mar 2017

Unga män som är överviktiga eller feta kan ha högre risk att utveckla allvarlig leversjukdom eller levercancer senare i livet. Det visar forskning från Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Gut. Det är sedan tidigare känt att högt BMI är kopplat till ökad risk för...
EpidemiologiRegisterbaserad forskning

Wallenberg Clinical Scholar för forskning om pneumokocker

23 Mar 2017

KI-forskaren Birgitta Henriques Normark har utsetts till Wallenberg Clinical Scholar 2017.
AnslagBakterierFinansieringInfektionsmedicin

Primula nere för underhåll idag 22/3 mellan 17:00-18:00

22 Mar 2017

Primula är stängt för underhåll mellan 17:00-18:00.

Artikel om transplanterad matstrupe dras tillbaka

21 Mar 2017

Den 21 mars 2017 drog Nature Communications tillbaka artikeln “Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats” av Sjöqvist S, et al, på grund av osäkerhet kring studiens redlighet. Nature Communications började granska ärendet efter att Karolinska Institutet i...
EtikGranskning

Karolinska Institutets beslut i dag: KI-forskare var ej oaktsam

21 Mar 2017

Karolinska Institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright har i dag, med en ändring av tidigare beslut, beslutat att forskaren Karl-Henrik Grinnemo inte varit oaktsam i samband med en ansökan till Vetenskapsrådet. Karl-Henrik Grinnemo anmäldes i april 2014 för att utan tillstånd bland annat...
EtikGranskning

Kommentar till att patient avlidit som fått konstgjord luftstrupe inopererad på Karolinska Universitetssjukhuset

20 Mar 2017

Kommentar: En kvinnlig patient, den sista levande av de tre personer som fått en ny luftstrupe av plast inopererad av Paolo Macchiarini, har avlidit på ett sjukhus i USA, uppger SVT. – Det som patienten har utsatts för är fruktansvärt. KI beklagar det lidande som både patienten och hennes anhöriga...
KommentarLedning

Aktuella utlysningar, vecka 12, 2017

20 Mar 2017

KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar. Svenska och nordiska utlysningar Etableringsstöd till yngre forskare – SSMF:s stora anslag Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) utlyser härmed anslag för 4-åriga hel- och halvtidstjänster, de senare avsedda för kliniskt verksamma...
Anslag

Så kan Big Data göra nytta i sjukvården – professor Ludvigsson reder ut begreppen

20 Mar 2017

På måndagen den 20 mars samlas internationella forskare på Karolinska Institutet för att diskutera det som ingen kan se, men som rätt använt kan ha oerhörd betydelse för hälso- och sjukvården. Det handlar om ”Big Data”, stora datamängder, som kan leda rätt vid prevention, diagnos och behandling. –...
Epidemiologi

Internwebben blir Medarbetarportalen

20 Mar 2017

Hur kommer jag åt min e-post på webben? När går pendelbussen? Vad serveras det för lunch idag? Är vi lediga på skärtorsdag? Svaren på dessa frågor och mycket mer är det KI:s medarbetare söker under en vanlig dag. Information som rör det dagliga arbetet finns på internwebben, men det är dags att ge...

Föräldraskap kopplat till längre liv

16 Mar 2017

Forskare vid Karolinska Institutet har med hjälp av data från nationella register funnit att föräldrar lever längre än barnlösa. Studien publiceras i Journal of Epidemiology & Community Health . Vid 60 års ålder var den beräknade återstående livslängden nästan två år längre för män med barn och...
Registerbaserad forskning

Välkommen på vårens informationsmöten om nya Ladok

16 Mar 2017

Vi välkomnar alla som arbetar med utbildningsadministration till vårens informationsmöten, där du får veta mer om hur det nya systemet påverkar dina arbetsuppgifter.
AdministrationOrganisation

KI byter till nya Ladok-systemet vecka 42 (16-20 oktober)

16 Mar 2017

Nu är det beslutat att Karolinska Institutet får nya Ladok-systemet v.42 i oktober, 2017 (16-20 oktober). Karolinska Institutet kommer i oktober byta befintligt Ladok till nya systemet. För att övergången ska gå så smidigt som möjligt utbildar vi just nu i nya Ladoks resultathantering och bjuder in...
AdministrationOrganisation

Minnesceremoni i Hans Roslings anda

15 Mar 2017

Det blev både tårar och skratt när Hans Roslings familj, medarbetare och kollegor från hela världen, och många andra som ville hedra Hans Roslings minne.
Global hälsaProfessor

Stort forskningsprojekt ger nya ledtrådar om schizofreni

14 Mar 2017

I det omfattande samarbetsprojektet Karolinska Schizophrenia Project tar forskare vid Karolinska Institutet ett helhetsgrepp om sjukdomsmekanismerna vid schizofreni.
Klinisk neurovetenskapNeurovetenskapPsykiatriPsykisk ohälsa

Impotensmedicin kopplas till lägre risk att dö efter hjärtinfarkt

10 Mar 2017

Vanliga impotensläkemedel, som Viagra, kan ha en livsförlängande effekt på patienter som drabbats av hjärtinfarkt.
Hjärt-kärlsjukdomarLäkemedelÖverlevnad

Tinnitus i bägge öronen kan vara ärftligt

09 Mar 2017

Forskare kan visa att det finns en ärftlighet vad gäller vissa former av tinnitus. Det är tinnitus i bägge öronen som visat sig bero på genetiska faktorer och ärftligheten ses främst hos män.
AudiologiGenetikHörselTvillingforskning

Anslag till forskning om muskelförlamning från Familjen Erling-Perssons stiftelse

09 Mar 2017

Lars Larsson, professor i neurofysiologi med inriktning mot muskelfysiologi, tilldelas 6 miljoner under 3 år från Familjen Erling-Perssons stiftelse för sin forskning om muskelförlamning som kan drabba intensivvårdspatienter. Familjen Erling-Perssons Stiftelse beviljade i februari tre nya projekt...
Anestesi och intensivvårdAnslagFinansieringFysiologi

Fetma hos modern kopplad till ökad risk för CP hos barnet

07 Mar 2017

Ett högt BMI under graviditeten är kopplat till ökad risk for cerebral pares, CP, hos barnet. Det visar en stor svensk-amerikansk registerbaserad studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften JAMA. Ju högre BMI den gravida kvinnan hade desto högre var den statistiska risken att hennes barn...
NeonatologiNeurologiObesitasPediatrik

Så märktes ökningen av antalet oredlighetsärenden under 2016

07 Mar 2017

Det var en dramatisk ökning av antalet ärenden som rörde oredlighet i forskning under 2016, säger Jörgen Svidén, kanslichef på Centrala etikprövningsnämnden, CEPN.
Etik

Förändringar på gång för etikprövningsnämnderna

07 Mar 2017

Efter den 1 juli 2018 kommer det att bli stora förändringar inom den svenska etikprövningen. Enligt ett förslag från utbildningsdepartementet ska en ny organisation träda i kraft då.
Etik

Ökat tryck på etikprövningsnämnden i Stockholm

07 Mar 2017

Trycket på den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm ökade under förra året. Kanslichefen Helena Hallgren Lönn tror att forskarna har blivit mer medvetna till följd av Macchiarini-ärendet.
Etik

Om vänskap i ny bok om cancer

07 Mar 2017

När forskaren och cancerläkaren Peter Strang skriver läroböcker sker det med viss distans, allt grundar sig i fakta.
Cancer och onkologi

Hydrauliska krafter hjälper hjärtat att fyllas

02 Mar 2017

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet och KTH har funnit att hjärtat fylls med hjälp av hydrauliska krafter, samma krafter som verkar i en grävskopa.
FysiologiHjärt-kärlsjukdomar

Ökad överlevnad med ny behandling mot aggressiv barncancerform

02 Mar 2017

Ett internationellt forskarlag har genomfört en klinisk studie på en ny behandling mot så kallad högriskneuroblastom, en mycket aggressiv cancerform som enbart drabbar små barn.
Cancer och onkologiNeuroonkologiPediatrik

”Utan er skulle det inte bli någon forskning”

01 Mar 2017

Den Svenska Mammografikohorten har möjliggjort en stor del av den svenska forskningen kring livsstil, kost och sjukdomar. Den 1 mars fyller kohorten 30 år.
Bröstcancer

Läkemedel mot influensa säkra under graviditet

01 Mar 2017

Nyfödda barn till kvinnor som under graviditeten behandlats med läkemedel mot influensa uppvisar ingen ökad risk att drabbas av ohälsa eller missbildningar. Det visar den hittills största studien på området som letts från Karolinska Institutet och som nu publiceras i den ansedda vetenskapliga...
FarmakologiInfektionsmedicinLäkemedel

Kommentar angående medieuppgifter om forskning och behandling med celler från moderkaka

27 Feb 2017

Kommentar: Karolinska Institutet, KI, kommenterar senaste tidens medieuppgifter om en behandlings-metod och forskningsstudie där patienter behandlats med celler från moderkaka där myndighetstillstånd saknats. Ansvariga för den stoppade studien var en pensionerad professor som nu är anknuten till KI...
Granskning

Patienter i hjärtsviktsregister lever längre än oregistrerade

23 Feb 2017

Hjärtsviktspatienter som registreras i det nationella hjärtsviktsregistret RiksSvikt får bättre behandling och har 35 procent lägre risk att dö än oregistrerade patienter, visar en analys från bland annat Karolinska Institutet. Studien publiceras i tidskriften European Journal of Heart Failure ...
Hjärt-kärlsjukdomarHälso- och sjukvårdLäkemedelRegisterbaserad forskning

Medicinsk Vetenskap om artificiell intelligens

23 Feb 2017

Vad händer när datorer bli bättre än läkaren på att ställa diagnos? Då kommer läkaren istället kunna ägna sig åt patienten, tror forskare inom artificiell intelligens som intervjuas i senaste numret av Medicinsk Vetenskap.

Schizofreni kopplas till mammans låga vikt under graviditeten

23 Feb 2017

För liten viktuppgång under graviditeten kan öka risken för schizofreni och andra icke-affektiva psykossjukdomar hos barnet senare i livet. Det visar en registerstudie med över en halv miljon deltagare, som genomförts vid Karolinska Institutet.
ObstetrikPsykossjukdomarRegisterbaserad forskning

Silvermedaljörer och trotjänare firades med ceremoni

21 Feb 2017

Elisabeth Kjellén och Gunnar Lennerstrand har tilldelats Karolinska Institutets Silvermedalj 2016.
Utmärkelse

Statsbesök från Kanada – fick veta mer om KI:s forskning

21 Feb 2017

Karolinska Institutet fick på tisdagen besök av Kanadas generalguvernör David Johnston, hans hustru Sharon Johnston och det svenska kungaparet. Besöket ägde rum i samband med det kanadensiska generalguvernörparets statsbesök i Sverige på inbjudan av kungen.
CampusInternationelltNeurologiSuicidforskningÅldrande

KBT gav bestående viktnedgång

21 Feb 2017

Hallå där Lisbeth Stahre, forskarstuderande vid institutionen för klinisk neurovetenskap som i sin doktorsavhandling beskriver effekten av en ny behandling för övervikt och fetma baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT). Vad är det du har visat? – Programmet som jag har studerat, CBT-TEB, är en...
MetabolismPsykologi

Ole Petter Ottersen föreslås bli ny rektor för Karolinska Institutet

20 Feb 2017

Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet, beslutade idag att föreslå Ole Petter Ottersen, professor och rektor vid universitetet i Oslo, som ny rektor vid Karolinska Institutet. Förslaget går nu vidare till regeringen som slutligen utser ny rektor. – Karolinska Institutet får en erfaren och...
LedningRekrytering

Dödarimmuncell i frisk och sjuk hud en pusselbit för vitiligo

20 Feb 2017

Med hjälp av tiotusentals hudbiopsier och över hundra kilo hud har forskare vid Karolinska Institutet sett hur två undergrupper av immunceller beter sig i frisk hud. De har även identifierat dessa celler vid de inflammatoriska sjukdomarna psoriasis och vitiligo. Studien, som publiceras i den...
Dermatologi och venereologiImmunologi

Hopp om ny behandling för Huntingtons sjukdom

20 Feb 2017

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har lyckats ta fram korta syntetiska DNA-analoger, oligonukleotider, som binder direkt till den gen som är skadad vid Huntingtons sjukdom och hindrar produktionen av ett protein som skadar nervcellerna. Upptäckten, som publiceras i tidskriften Nucleic...
Cell- och molekylärbiologiDNAGenetikGenreglering

Myggnät mot ljumskbråck kan ge bättre vård utan extra kostnad

16 Feb 2017

Steriliserade myggnät istället för kommersiella medicinska nät vid operation mot ljumskbråck öppnar möjligheter för förbättrad vård utan ökade kostnader för sjukvården i låginkomstländer. Det visar en studie som forskare vid Karolinska Institutet och universiteten i Umeå och Makerere gjort på...
InternationelltKirurgi

D-vitamin ger skydd mot luftvägsinfektioner

15 Feb 2017

Frågan om D-vitamin kan minska infektionskänslighet har diskuterats länge, men hittills har säkra svar saknats. En ny omfattande studie som visar nu att D-vitamin kan ha en skyddande effekt mot luftvägsinfektioner. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMJ. – Vi kan nu tydligt visa att...
Infektionsmedicin

Debatt: Fel mäta samverkan anser universitetsrektorer

15 Feb 2017

I dag skriver sex rektorer i en debattartikel att regeringen prioriterar fel när det gäller incitament för att främja samverkan. Karolinska Institutets vikarierande rektor, Karin Dahlman-Wright, är en av undertecknarna. Regeringen vill fördela delar av basanslagen till forskning utifrån uppmätt...
DebattLedning

Starkt stöd i hörandeförsamlingen för Ole Petter Ottersen

15 Feb 2017

Hörandeförsamlingen gav valkommittén starkt stöd för att föreslå regeringen att Ole Petter Ottersen blir Karolinska Institutets nästa rektor.
LedningRekrytering

TBE-forskare utsedd till Wallenberg Clinical Fellow

14 Feb 2017

Sara Gredmark Russ, läkare och forskare vid Karolinska Institutets Centrum för infektionsmedicin, har utsetts till Wallenberg Clinical Fellow. Hon får drygt 3,6 miljoner kronor för att forska om fästingburen encefalit, TBE och delar utmärkelsen med Emma Niméus vid Lunds universitet. Syftet med...
AnslagFinansiering

Registrator på tillfällig adress

14 Feb 2017

Enheten för arkiv- och registratur har tillfälligt flyttat till Nobels väg 15 A på grund av renovering. Renoveringen förväntas vara klar i slutet av mars. Registrator nås som vanligt på registrator@ki.se .

Pages