Nyhetsarkiv medarbetarportalen

This page in English
Datum Nyheter Taggar
24 Maj 2017 Nya Ladok införs på KI i mitten av november Administration
24 Maj 2017 Tillverkar biologiska läkemedel med spindeltrådsprotein Lungmedicin, Läkemedel, Neonatologi, Proteiner
24 Maj 2017 Hjärnan upptäcker sjukdom hos andra kort efter insjuknande Klinisk neurovetenskap, Neuropsykologi, Psykologi
23 Maj 2017 Medicinsk Vetenskap om att vara försöksperson
23 Maj 2017 Medicinsk Vetenskap om att vara försöksperson
23 Maj 2017 Kommentar till tidigare KI-rektors uttalande i Läkartidningen Granskning, Kommentar, Ledning
23 Maj 2017 Forskarutbildningsnytt maj 2017 ute nu Doktorand, Forskarutbildning
23 Maj 2017 Forskningsnytt maj 2017 ute nu
23 Maj 2017 För tidig födsel kopplad till ökad risk för hjärtsvikt Kardiologi
23 Maj 2017 Nya rön kring hur blodkärl bildas och missbildas
22 Maj 2017 Aktuella utlysningar, vecka 21, 2017
22 Maj 2017 Enkät ska ge stöd i planeringen av forskningsinfrastruktur
22 Maj 2017 Ny praxis vid ansökan om uppehållstillstånd vid statusbyte innebär komplikationer för doktorander Doktorand
22 Maj 2017 Kommentar till tidigare KI-rektors kritik mot Heckscher-utredningen Granskning, Kommentar
22 Maj 2017 Intervju: Ole Petter Ottersen om att bli ny rektor för Karolinska Institutet Ledning, Organisation
22 Maj 2017 Så förbereder de ledningsskiftet i höst Ledning, Organisation
19 Maj 2017 Omvärldsbevakning vecka 19 och 20 Debatt, Samhälle
19 Maj 2017 Luftvägsinfektioner hos barn felbehandlas ofta med antibiotika Bakterier, Infektionsmedicin, Virologi
18 Maj 2017 Tillgång till Lynda.com upphör Updated
18 Maj 2017 Mekanismerna bakom känselförlust vid Parkinsons sjukdom Neurodegenerativa sjukdomar, Parkinsons sjukdom
17 Maj 2017 Så kan pneumokocker hindras från att invadera hjärnan Infektionsmedicin, Mikrobiologi
17 Maj 2017 KI-student utnämnd till Global Swede Student, Utmärkelse
17 Maj 2017 Axel Hirsch pris till forskning om Nobelprisets historia i fysiologi eller medicin Historia, Nobelpriset, Pris
17 Maj 2017 Eva Herweijer får stipendium för avhandling om HPV-vaccinationer Stipendier, Virologi
17 Maj 2017 Avgiften för artikelkopior tas bort från 1 juni för KI-anställda Updated
17 Maj 2017 Singapores hälsominister besökte Karolinska Institutet Internationellt, Samverkan
16 Maj 2017 Lansering av ”nya” ki.se/webshop – samma adress men nytt sortiment och ny leverantör
16 Maj 2017 KI återlämnade kvarlevor från urbefolkning till Nya Zeeland Ceremoni, Historia
16 Maj 2017 Placebo påverkar trots intellektuell funktionsnedsättning Funktionsnedsättning, Klinisk neurovetenskap, Kognitionsforskning, Läkemedel
16 Maj 2017 Aktuella utlysningar, vecka 20, 2017
16 Maj 2017 Kommentar angående en internrevisionsrapport Kommentar
16 Maj 2017 Nyhetsbrev #2/Framtidens lab ANA 8
16 Maj 2017 Nyhetsbrev #1/Framtidens lab ANA 8
16 Maj 2017 Spridning av proteinet tau mätt i hjärnan hos alzheimerpatienter Alzheimer, Funktionella bilder och medicinsk teknik, Neurobiologi, Neurodegenerativa sjukdomar
16 Maj 2017 Samordnare för core-faciliteter utsedd Core facilitet
16 Maj 2017 Förseningar i pendelbussen 18 maj
15 Maj 2017 Fler för tidigt födda barn kan bli hjälpta av kortison Läkemedel, Neonatologi, Pediatrik
15 Maj 2017 ’Grönt ljus’ – godkännande av handledare inför nytt doktorandprojekt Antagning, Forskarutbildning, Handledare, Rekrytering
15 Maj 2017 Hatten på för vårens nya doktorer Ceremoni
15 Maj 2017 JO-utredning mot KI efter Macchiarinis anmälan läggs ner Granskning
14 Maj 2017 Gilberto Fisone ny lärarrepresentant i Styrelsen för forskarutbildning Styrelse
12 Maj 2017 Martin Ingvar väljer att lämna sitt uppdrag som vicerektor vid KI Granskning, Organisation
12 Maj 2017 Uppdaterad tjänst för distansarbete (VPN)
12 Maj 2017 Snus lika farligt som rökning under graviditet Epidemiologi, Registerbaserad forskning
11 Maj 2017 Seminarium om framtidens sjukvård: Patienter källa till utveckling och forskning Samverkan, Translationsforskning, Utbildningsprogram
11 Maj 2017 LÖST: Problem med automatiska mailutskick från Primula.

Pages

Nya Ladok införs på KI i mitten av november

24 Maj 2017

Karolinska Institutet kommer byta ut befintliga Ladok till nya systemet i mitten av november, en månad senare än vad som tidigare var planerat. Anledningen är att huvudprojektet Ladok3 har beslutat att flytta fram införandet på flera lärosäten.
Administration

Tillverkar biologiska läkemedel med spindeltrådsprotein

24 Maj 2017

Forskare vid Karolinska Institutet har på syntetisk väg lyckats producera lungsurfaktant, ett läkemedel för vård av för tidigt födda barn, genom att härma tillverkningen av spindeltråd. I djurstudier visar sig denna surfaktant vara lika effektiv som de biologiska läkemedel som används kliniskt i...
LungmedicinLäkemedelNeonatologiProteiner

Hjärnan upptäcker sjukdom hos andra kort efter insjuknande

24 Maj 2017

Människans hjärna är mycket bättre än vi tidigare trott på att upptäcka och undvika sjukdom. Bara genom synen och luktsinnet kan vi, redan innan sjukdomen bryter ut ordentligt, upptäcka att medmänniskor är smittade. Och inte bara upptäcka – vi agerar också på informationen och undviker sjuka...
Klinisk neurovetenskapNeuropsykologiPsykologi

Medicinsk Vetenskap om att vara försöksperson

23 Maj 2017

Hårt arbetande forskare i all ära men utan frivilliga försökspersoner att undersöka, testa och kartlägga skulle mycket forskning snabbt stranda.

Medicinsk Vetenskap om att vara försöksperson

23 Maj 2017

Hårt arbetande forskare i all ära men utan frivilliga försökspersoner att undersöka, testa och kartlägga skulle mycket forskning snabbt stranda.

Kommentar till tidigare KI-rektors uttalande i Läkartidningen

23 Maj 2017

Kommentar: Läkartidningen har publicerat en intervju med KI:s tidigare rektor Harriet Wallberg, med anledning av att hon skickat ett brev till KI med krav på rättelser i Sten Heckschers rapport om Macchiarini-ärendet. I intervjun refererar Wallberg bland annat till samtal med KI:s vikarierande...
GranskningKommentarLedning

Forskarutbildningsnytt maj 2017 ute nu

23 Maj 2017

Forskarutbildningsnytt riktar sig till personer med uppdrag inom KI:s forskarutbildning. Syftet är att informera om beslut fattade av Styrelsen för forskarutbildning samt om andra nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning. Läs Forskarutbildningsnytt maj 2017 Prenumerera på...
DoktorandForskarutbildning

Forskningsnytt maj 2017 ute nu

23 Maj 2017

Forskningsnytt är ett nyhetsbrev som riktar sig till KI:s forskare och främst bevakar beslut och diskussioner inom Styrelsen för forskning. I maj månads nyhetsbrev rapporteras bland annat om ett förslag att införa obligatorisk elektroniskt loggbok i forskningen och en pågående inventering av...

För tidig födsel kopplad till ökad risk för hjärtsvikt

23 Maj 2017

Barn som föds för tidigt löper ökad risk att utveckla hjärtsvikt under barn- och ungdomsåren. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en ny registerbaserad studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American College of Cardiology (JACC). Allt fler och allt yngre...
Kardiologi

Nya rön kring hur blodkärl bildas och missbildas

23 Maj 2017

Vid sjukdomar som cancer, diabetes, reumatism och stroke uppstår störningar i kroppens blodkärl, något som både förvärrar sjukdomen och försvårar behandlingen. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet dels hur kärlen normalt kan anpassa sin storlek för att skapa ett fungerande cirkulationssystem...

Aktuella utlysningar, vecka 21, 2017

22 Maj 2017

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska anslag Stipendier – Stiftelsen P E Lindahls fond, Royal Swedish Academy of Sciences Kungliga Vetenskapsakademien inbjuder ansökningar om stipendier ur Stiftelsen P E Lindahls fond. Dessa stöder vetenskapliga studier eller fortsatt...

Enkät ska ge stöd i planeringen av forskningsinfrastruktur

22 Maj 2017

Forskningsinfrastruktur är ett viktigt strategiskt område för Karolinska Institutet. För att underlätta planering och utveckling genomförs nu en inventering av befintlig och potentiell infrastruktur, genom att skicka ut en enkät till forskargruppsledare och föreståndare för core-faciliteter...

Ny praxis vid ansökan om uppehållstillstånd vid statusbyte innebär komplikationer för doktorander

22 Maj 2017

Migrationsverket har ändrat praxis vid ansökan om uppehållstillstånd vid statusbyte. Nu får man inte längre vistas i Sverige vid tidpunkten för beslut om nytt uppehållstillstånd. Detta påverkar personer som ansöker om nytt uppehållstillstånd på andra grunder än vid förra tillfället. Detta innebär...
Doktorand

Kommentar till tidigare KI-rektors kritik mot Heckscher-utredningen

22 Maj 2017

Kommentar: I dag har Karolinska Institutet tagit emot ett brev från tidigare rektor Harriet Wallberg. I brevet begär hon bland annat att KI och utredarna publicerar en rättelse över vad hon anser vara fakta- och metodfel i rapporten ”Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet. Med anledning av...
GranskningKommentar

Intervju: Ole Petter Ottersen om att bli ny rektor för Karolinska Institutet

22 Maj 2017

Förväntningarna är höga. Såväl medarbetare som omvärlden ställer sig frågan hur Ole Petter Ottersen kommer att leda Sveriges mest omtalade universitet.
LedningOrganisation

Så förbereder de ledningsskiftet i höst

22 Maj 2017

Under en heldag i maj hade Karolinska Institutets blivande rektor Ole Petter Ottersen sina första möten med olika representanter i organisationen.
LedningOrganisation

Omvärldsbevakning vecka 19 och 20

19 Maj 2017

Nyheter Martin Ingvar avsäger sig uppdraget som KI:s vicerektor . TT skrev om detta och flera redaktioner har hakat på. Rätt granskning ärades efter DN:s pudel-flash angående KI:s internrevision . (SR P1, Medierna) Regeringen skärper straffen för forskningsfusk . (SvD) Flera studenter lämnade...
DebattSamhälle

Luftvägsinfektioner hos barn felbehandlas ofta med antibiotika

19 Maj 2017

Många virusinfektioner hos barn misstas för bakterieinfektioner och riskerar att felbehandlas med antibiotika. En ny avhandling från Karolinska Institutet som kartlagt luftvägsvirus hos barn visar att virus är en större orsak till svåra luftvägsinfektioner än man tidigare trott. Förhoppningen är...
BakterierInfektionsmedicinVirologi

Tillgång till Lynda.com upphör

Updated

18 Maj 2017

Lynda.com upphandlades som en del av CLK-projektmedel 2013 som en resurs för alla på KI. När det upphandlade avtalet löper ut sista juni 2017 kommer det inte att förlängas eftersom budgeten inte täcker detta. Användare som är intresserade av att fortsätta använda tjänsten privat kan skapa egen...

Mekanismerna bakom känselförlust vid Parkinsons sjukdom

18 Maj 2017

Parkinsons sjukdom förknippas ofta med motoriska symtom som stelhet, dålig balans och darrningar, men de första symtomen är ofta sensoriska i form av nedsatt känsel och luktsinne. I en studie på möss har forskare vid Karolinska Institutet kunnat visa vilka mekanismer och vilka av hjärnans neurala nätverk som är inblandade när förmågan att känna beröring försämras allt mer.
Neurodegenerativa sjukdomarParkinsons sjukdom

Så kan pneumokocker hindras från att invadera hjärnan

17 Maj 2017

Ett internationellt forskarlag, lett av forskare från Karolinska Institutet, har identifierat två receptorer på cellerna i hjärnans blodkärl som kan blockeras och hindra pneumokocker från att ta sig in i hjärnan. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Journal of Experimental...
InfektionsmedicinMikrobiologi

KI-student utnämnd till Global Swede

17 Maj 2017

Adina Khamitova, masterstudent i folkhälsovetenskap på KI, har mottagit utmärkelsen Global Swede.
StudentUtmärkelse

Axel Hirsch pris till forskning om Nobelprisets historia i fysiologi eller medicin

17 Maj 2017

Nils Hansson, forskare vid Heinrich Heine-universitetet i Düsseldorf, tilldelas Axel Hirsch pris 2017, för sin forskning i svenska och tyska arkiv om kandidater till Nobelpriset i fysiologi eller medicin som inte fick priset. Detta efter beslut av styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet...
HistoriaNobelprisetPris

Eva Herweijer får stipendium för avhandling om HPV-vaccinationer

17 Maj 2017

Årets mottagare av Sven Gards stipendium för bästa avhandling i virologi blir Eva Herweijer vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB). Eva Herweijer tilldelas stipendiet på 50 000 kronor för sin avhandling Register-Based Evaluation of HPV Vaccination Programs, där hon...
StipendierVirologi

Avgiften för artikelkopior tas bort från 1 juni för KI-anställda

Updated

17 Maj 2017

Avgiften för tryckta artikelkopior, som infördes för drygt ett år sedan, tas nu bort för KI-forskare, anställda och doktorander. För övriga beställare, exempelvis studenter, kommer avgiften fortfarande finnas kvar. Beställning av tryckta kopior sker via formuläret . För mer information, var vänlig...

Singapores hälsominister besökte Karolinska Institutet

17 Maj 2017

Singapores hälsominister Mr Gan Kim Yong med delegation besökte Karolinska Institutet på måndagen den 15 maj. I delegationen ingick representanter från Singapores hälso- och sjukvårdsorganisation. Under sitt besök ville delegationen lära sig mer om Karolinska Institutets sjuksköterskeutbildningar,...
InternationelltSamverkan

Lansering av ”nya” ki.se/webshop – samma adress men nytt sortiment och ny leverantör

16 Maj 2017

Den 22 maj 2017 öppnar KI:s nya webbshop för presentartiklar och profilprodukter. På grund av arbetet inför lanseringen kommer den fysiska butiken i Aula Medica på Nobels väg 6 hålla stängt torsdag 18 maj – fredag 19 maj. Leverantör Ny leverantör för presentartiklar och profilartiklar är Master...

KI återlämnade kvarlevor från urbefolkning till Nya Zeeland

16 Maj 2017

Vid en högtidlig ceremoni den 15 maj återlämnade Karolinska Institutet kvarlevorna av tre människor från Nya Zeelands urbefolkning till en delegation från museet Te Papa Tongarewa. Till toner av snäcktrumpet och traditionell maorisk sång träder processionen in i tingssalen på Hagströmerbiblioteket...
CeremoniHistoria

Placebo påverkar trots intellektuell funktionsnedsättning

16 Maj 2017

Personer med svåra medfödda kognitiva funktionsnedsättningar påverkas också av placeboeffekten, något man tidigare tvivlat på.
FunktionsnedsättningKlinisk neurovetenskapKognitionsforskningLäkemedel

Aktuella utlysningar, vecka 20, 2017

16 Maj 2017

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar Svenska och nordiska anlag Projektanslag för forskning om multipel skleros - Hildegard Machschefes donation, Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet inbjuder ansökningar ur Hildegard Machschefes donation till forskning för att bota sjukdomen...

Kommentar angående en internrevisionsrapport

16 Maj 2017

KOMMENTAR: Idag lämnade Karolinska Institutets Internrevision sin rapport över hur en försäljning av en komponent i applikationen Min digitala vårdplan gått till. Enligt revisionen förekommer en del brister i hur KI:s vicerektor för externa relationer, professor Martin Ingvar, vid KI har hanterat...
Kommentar

Nyhetsbrev #2/Framtidens lab ANA 8

16 Maj 2017

Den 3 maj lanserades projektets andra nyhetsbrev med information om vad som händer just nu. Klicka på bilden för att komma till nyhetsbrevet. God läsning!

Nyhetsbrev #1/Framtidens lab ANA 8

16 Maj 2017

Den 27 januari lanserades projektets första nyhetsbrev med information om vad som händer just nu. Klicka på bilden för att komma till nyhetsbrevet. God läsning!

Spridning av proteinet tau mätt i hjärnan hos alzheimerpatienter

16 Maj 2017

I en ny studie som presenteras i Molecular Psychiatry har forskare vid Karolinska Institutet mätt hur ansamlingar av det patologiska proteinet tau sprids i hjärnan under förloppet av Alzheimers sjukdom.
AlzheimerFunktionella bilder och medicinsk teknikNeurobiologiNeurodegenerativa sjukdomar

Samordnare för core-faciliteter utsedd

16 Maj 2017

Styrelsen för forskning har utsett Anna Falk, docent och gruppledare vid institutionen för neurovetenskap, till samordnare i frågor som rör core-faciliteter vid Karolinska Institutet. Som samordnare kommer Anna Falk jobba nära vicedekanen för infrastruktur och även vara adjungerad till det...
Core facilitet

Förseningar i pendelbussen 18 maj

16 Maj 2017

Idag kommer det att vara förseningar på pendelbussen på grund av ett oljeutsläpp på Essingeleden. Källa: Fastighetsavdelningen

Fler för tidigt födda barn kan bli hjälpta av kortison

15 Maj 2017

Kortison ges till gravida kvinnor för att minska sjuklighet och dödlighet hos barn som riskerar att födas för tidigt, men effekten av behandlingen har ansetts vara fördröjd. Ny forskning från bland annat Karolinska Institutet tyder dock på att effekten är omedelbar och att behandlingen därför kan vara meningsfull även i akuta lägen. Resultaten, som presenteras i JAMA Pediatrics, visar att barn födda redan sex timmar efter att modern fått kortison hade halverad risk att dö.
LäkemedelNeonatologiPediatrik

’Grönt ljus’ – godkännande av handledare inför nytt doktorandprojekt

15 Maj 2017

Grönt ljus
AntagningForskarutbildningHandledareRekrytering

Hatten på för vårens nya doktorer

15 Maj 2017

Med en vinkning till Norge inleddes vårens promotionshögtid i Stockholms stadshus den 12 maj. Adolf Fredriks gosskör sjöng En liten fuggel innan de nya doktorerna och hedersdoktorerna fick hatten på och saluterades med kanonskott från Stadshuskajen. Karolinska Institutets näste rektor Ole Petter...
Ceremoni

JO-utredning mot KI efter Macchiarinis anmälan läggs ner

15 Maj 2017

Justitieombudsmannen lägger ner den utredning som startades i höstas då Paolo Macchiarini JO-anmälde Karolinska Institutet. I november 2016 anmälde Paolo Macchiarini KI till Justitieombudsmannen. Han menade att KI begått en rad fel under utredningen av anmälningar om vetenskaplig oredlighet i...
Granskning

Gilberto Fisone ny lärarrepresentant i Styrelsen för forskarutbildning

14 Maj 2017

Nomineringsförsamlingen har utsett professor Gilberto Fisone till lärarrepresentant i Styrelsen för forskarutbildning under den kvarvarande mandatperioden fram till 31 december 2018. Ledamöter i Styrelsen för forskarutbildning
Styrelse

Martin Ingvar väljer att lämna sitt uppdrag som vicerektor vid KI

12 Maj 2017

Idag meddelade professor Martin Ingvar att han avsäger sig sitt uppdrag som KI:s vicerektor för externa relationer tillsammans med övriga uppdrag förknippade med detta. Samtidigt inväntar Karolinska Institutet, KI, den revisionsrapport om hur lärarundantaget har tillämpats i samband med en...
GranskningOrganisation

Uppdaterad tjänst för distansarbete (VPN)

12 Maj 2017

OBS. Denna information gäller endast dig som nyttjar KI:s centrala VPN-tjänst då du jobbar på distans. Du som jobbar på UF använder redan den uppdaterade tjänsten och berörs inte av informationen nedan. Tisdag 30 maj kommer KI:s centrala VPN-tjänst för distansarbete att uppdateras för samtliga...

Snus lika farligt som rökning under graviditet

12 Maj 2017

En ny avhandling vid Karolinska Institutet visar att snusanvändning under graviditet är kopplad till lika stora risker som rökning. Men det lönar sig att sluta snusa tidigt i graviditeten ­– då sågs ingen riskökning alls.
EpidemiologiRegisterbaserad forskning

Seminarium om framtidens sjukvård: Patienter källa till utveckling och forskning

11 Maj 2017

Under ett seminarium om förändringar i hälso- och sjukvårdslandskapet beskrevs framtidens specialist- och akutvård och hur den kommer att påverka Karolinska Institutets forskning och utbildning.
SamverkanTranslationsforskningUtbildningsprogram

LÖST: Problem med automatiska mailutskick från Primula.

11 Maj 2017

Problemet ska vara löst nu.

Pages