Nya Ladok och påverkan på forskarutbildningskurser

This page in English

Under hösten 2017 kommer KI att byta ut studiedokumentationssystemet Ladok till ett nytt Ladok-system. Förändringen är del av ett nationellt projekt som omfattar de flesta av Sveriges lärosäten.

Vad är nytt?

Nya Ladok innebär att det blir ett system för alla utbildningsnivåer, istället för två separata. Det kommer att vara webbaserat, med ett modernt gränssnitt och en ny navigering samt i stor utsträckning självförklarande. En stor skillnad mot nuvarande system är också att det kommer att öppnas för många fler användare, till exempel studenter (inklusive doktorander) och examinatorer.

Hur påverkas forskarutbildningskurserna?

Eftersom systemet utvecklas och anpassas kontinuerligt (agil systemutveckling) för att uppnå bästa resultat i slutändan, kan vi ännu inte ge detaljerad information om kommande rutiner och andra förändringar. Vad vi hittills kan säga med säkerhet är:
-    Alla kurser kommer att ha ett kurstillfälle i Ladok.
-    Varje kursdeltagare kommer att registrera sig på ett kurstillfälle i Ladok efter att de antagits. Registreringsperioden i Ladok kommer att anges som en standard i relation till kursens sdtartdatum.
-    Läraren kommer att ha möjlighet att själv rapportera resultaten i Ladok.
-    Examinatorn kommer att attestera i Ladok.

Systemintegration med KIWAS

Till följd av detta har vi begärt en systemintegration mellan KIWAS och Ladok så att vi ska kunna överföra data, t ex gällande antagna, till Ladok. För att detta ska vara möjligt kommer all antagning att behöva göras via KIWAS (med undantag för antagning till kurser inom forskarskolor).

Examinatorn – ny användare

Precis som idag, måste en examinator finnas utsedd för varje kurs. Kursansvarig institution måste rapportera namn på examinatorer till Ladok-supporten, för att examinatorerna ska kunna tilldelas behörighet för att attestera i Ladok. Mer information kommer längre fram.

Ny rutin vid byte av institution

Vi kan också med säkerhet saga att byte av kursansvarig institution för en kursplan kommer att innebära att en ny kursplan (nytt kursnummer) kommer att behöva skapas. Idag behöver vi redan ny kursplan när det gäller ändring av högskolepoäng (hp) eller omfattande ändringar av kurstitel. 

Mer information

För mer information om projektet för implementering av nya Ladok, please see Nya Ladok eller kontakta projektledare Juni Francén Engdahl.  

Länkar

ForskarutbildningForskarutbildningsprogramKursLärare