NyheterUtbildning

Nya Ladok ger alla studenter på KI ökad möjlighet till självservice

Publicerat 2017-10-06 08:49. Uppdaterat 2017-10-09 13:28This page in English
Person som skriver på en dator

Dator, genrebild, skriva

Under mitten av november införs det nya Ladok-systemet på Karolinska Institutet. Det nya systemet kommer ge alla studenter och doktorander på KI möjlighet att själva registrera sig på kurser, men även erbjuda varje student en bättre överblick över sina studier.

Nya Ladok kommer ge alla studenter och doktorander på KI tillgång till ett nytt studentgränssnitt. I gränssnittet kommer studenter och doktorander ha möjlighet att registrera sig på kommande kurser och skriva ut registerings- och studieintyg.

På KI öppnar det nya systemet för användare den 20 november. Nya Ladok kommer, förutom utökad service till för studenter och lärare, ge en smidigare och modernare utbildningsadministration. Mer information om införandet av nya Ladok på KI.

Kort om nya systemet

Större delen av alla lärosäten i Sverige använder studiedokumentationssystemet Ladok. Alla lärosäten som använder systemet ska övergå till nya Ladok. I år har nio lärosäten övergått till att använda nya Ladok

Länkar

AdministrationDoktorandStudent