Nya Ladok

This page in English

Under hösten 2017 kommer KI att byta ut studiedokumentationssystemet Ladok till ett nytt Ladok-system. Här hittar du all information om nya systemet och senaste nyheterna från projektet.

Utbildningsmaterial och dokument

Tidsplan för nya Ladok

Februari–maj: Alla utbildningsadministratörer ska utbildas i nya Ladoks resultathantering. Lärare och examinatorer erbjuds en webbutbildning

Februari–maj: Målgruppsanpassade informationsmöten för nya och befintliga användare

Augusti–oktober: Utbildning för alla användare på KI

13-17 november: Befintligt Ladok stängs och nya Ladok körs igång