Nya Karolinska Universitetssjukhuset

This page in English

Intill Karolinska Institutets campus Solna byggs just nu ett toppmodernt sjukhus där högspecialiserad vård, forskning, utveckling och utbildning kommer att bedrivas. Denna miljardsatsning på ett helt nytt sjukhus är en del av Karolinska Universitetssjukhuset och kommer öppna för den första patienten under hösten 2016 och beräknas vara helt klart 2018. Nya Karolinska Solna (NKS) är projektnamnet för byggnationen i Solna.

I Huddinge byggs samtidigt infrastruktur för framtidens intervention, operation och röntgen, en ny byggnad samt ombyggnationer av närliggande byggnader. Dessa byggnationer sker inom ramen för projektet CHOPIN, som är en förkortning för Centrum i Huddinge för Operation och Intervention, och beräknas öppna 2019.

Programkontoret nya Karolinska har ansvar för att planera och koordinera driftsättningen av NKS, CHOPIN-projektet samt bemanna och driva delar av de projekt som ingår i programmet. Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset samverkar i planeringen. Läs mer om KI:s samverkan med Programkontoret nya Karolinska.

Ny verksamhetsmodell på Karolinska Universitetssjukhuset

En av sjukhusets strategier för 2018 är att arbeta med värdebaserad vård med patientmedverkan. Just nu pågår ett stort utvecklingsarbete för att införa universitetssjukvård i samverkan med KI och en ny tematisk verksamhetsmodell på Karolinska Universitetssjukhuset. Den tematiska uppdelningen av vården och dess inplacering inom NKS stödjer den nya verksamhetsmodellen.

Starten på den nya organisationen har delats in i två faser där

  • Fas 1 inkluderar de verksamheter som ska flytta in i den nya sjukhusbyggnaden i Solna under 2016; dvs tema Barn & Kvinnosjukvård och Hjärta-kärl samt funktionsområdena Akut, Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI), Hälsoprofessioner samt Bild och Funktion. Dessa Fas-1 verksamheter sjösätter således sina nya organisationer i juni 2016.
  • Fas 2, det vill säga övriga teman (Neuro, Cancer, Trauma och Reparativ medicin, Inflammation och Infektion samt Åldrande) och funktionen Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL), fortsätter parallellt sitt utvecklingsarbete under 2016 där målsättningen är att gå över i ny organisation under kvartal 2, 2017.

Företrädare för KI:s ledning har i nära samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset medverkat i framtagandet av ny verksamhetsmodell sedan hösten 2015. KI:s samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset leds av KI förändringsforum som utgörs av KI:s förändringsledare och prefekter vid kliniska institutioner i Solna och Huddinge.

Driftsättning av NKS

Under hösten 2014 genomfördes ett omfattande arbete med inplaceringen av vården där hänsyn tagits till klinisk forskning och utbildningens behov. Nu pågår förberedelser för att ta emot de första patienterna i den nya sjukhusbyggnaden i Solna. Karolinska Universitetssjukhuset får nyckeln den 1 juni 2016, och därefter sker förberedelser och utbildning i lokalerna inför flytten av den första patienten, som sker i november 2016.

NKS består till största delen av en vårdbyggnad men också ett FoUU-kluster (forskning, utveckling och utbildning) med bland annat en forskningsbyggnad, Bioclinicum, som byggs i anslutning till det nya sjukhuset. När forskningshuset står klart år 2017 kommer främst kliniska forskargrupper i Solna att flytta in i den nya byggnaden.

Infrastruktur för experimentell, translationell och epidemiologisk forskning

Parallellt har Karolinska Institutet påbörjat bygget av ett högspecialiserat forskningslaboratorium för den experimentella forskningen på Campus Solna - Biomedicum - med förbindelse till det framväxande universitetssjukhuset och Bioclinicum. Syftet är bland annat att öka förutsättningarna för translationell forskning, i samverkan med universitetssjukhuset. Biomedicum beräknas stå klart under 2018.

Första flytthjälpen

Introduktionsbok för dig som börjar arbeta i den nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Länkar

Hälso- och sjukvårdsorganisationSamverkan