Ny praxis vid statusbyte

This page in English

Migrationsverket har ändrat praxis vid ansökan om uppehållstillstånd vid statusbyte. Nu får man inte längre vistas i Sverige vid tidpunkten för beslut om nytt uppehållstillstånd. Detta påverkar personer från tredje land som ansöker om nytt uppehållstillstånd på andra grunder än vid förra tillfället.

Detta innebär komplikationer för KI:s doktorander vid statusbyte från FoU-praktikant till doktorand. Om det tidigare uppehållstillståndet fortfarande gäller räcker det med ett besök i ett grannland, men om det tidigare uppehållstillståndet hunnit löpa ut blir man tvungen att resa tillbaka till sitt hemland för att vänta på beslut.

En dialog pågår för närvarande mellan KI och Migrationsverket.

Statusbyte: när man ansöker om uppehållstillstånd för studier när man hade uppehållstillstånd för gästforskare tidigare. Att ansöka om förlängning av sitt nuvarande tillstånd eller permanent uppehållstillstånd är inte statusbyte.
Tredje land: icke EU/EES-land. EU-medborgare har rätt att arbeta, studera och bo i Sverige utan arbets- och uppehållstillstånd.

Sökande med ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige

Om Migrationsverket begär in bevis på att du inte är i Sverige:

  • Planera din resa enligt deadline du har fått från Migrationsverket eller begär mer tid. Tänk på att beslutsfattare på Migrationsverket inte jobbar på helger.
  • Informera din handläggare på Migrationsverket om dina resplaner.
  • Åk utomlands t ex till ett grannland.
  • Följ Migrationsverkets instruktioner. T ex fota dig framför en känd plats, med dagens tidning (där dagens datum framgår). Sänd fotot och kopia av dina biljetter till din handläggare eller Migrationsverkets gruppbrevlåda.
  • Vänta på nytt beslut 

Sökande vars uppehållstillstånd i Sverige har gått ut

Om Migrationsverket begär in bevis på att du inte är i Sverige:

  • Planera din resa enligt deadline du har fått från Migrationsverket eller begär mer tid. Bli fotograferad och lämna fingeravtryck för nytt uppehållstillståndskort hos Migrationsverket om du inte gjorde det vid ansökan.
  • Informera din handläggare på Migrationsverket om dina resplaner. 
  • Åk till hemlandet eller landet du har giltigt uppehållstillstånd/visum till. 
  • Följ Migrationsverkets instruktioner. T ex skicka in kopior av ut-/inresestämpel i ditt pass och boarding pass till din handläggare eller Migrationsverkets gruppbrevlåda.
  • Vänta på nytt beslut och ev. nytt uppehållstillståndskort.

Kontakt

Migrationsverket Örebro: GB-ORB-STUD@migrationsverket.se

International Staff Services KI Ulla Tunkara tel 08-524 86081

Länkar

Doktorand