Ny användare i Ladok - administratör

För att kunna arbeta i Ladok krävs att du genomgått en särskild användarutbildning och att du har ett användarkonto. För att få ett användarkonto i Ladok måste du fylla i en behörighetsblankett. 

Välj blankett efter den behörighet du behöver i systemet. Användarkontot i Ladok bygger på att du har en KI-epostadress eller har en KI-anknytning.

Blanketten behöver en underskrift från administrativa chefen på den kursgivande institutionen.

Behörighetsblanketter för Ladok: 

Ifylld ansökan med underskrift från administrativ chef, skickas till:

Systemförvaltning Ladok
Utbildnings- och forskarutbildningsstöd
Berzelius väg 3 171 77 Stockholm