Nätverk inom utbildningsadministration

Publicerat 2017-10-18 13:08. Uppdaterat 2017-11-08 14:13

Syftet med nätverken är att skapa en samhörighet i rollerna och att ta del av varandras kompetenser och goda exempel. I nätverken sker också kompetensutveckling och informationsspridning. 

​Nätverk för utbildningsadministratörer

Nätverket för utbildningsadministratörer startade våren 2017. Planen är att anordna träffar med en halvdag per termin/år och därutöver 2-timmarsseminarier på olika teman. 

Samordnare för nätverket är Charlotta Cederberg.
Planeringsgrupp:  Elisabet Lindholm, samordnare för studievägledningen, Sofia Pettersson, utbildningsadministratör FYFA och Anna-Maria Nordvall, utbildningsadministratör Dentmed. Kontakta oss gärna med förslag på innehåll mm.

Anmäl dig till nätverket för att få information om kommande träffar m.m. 
Anmälan

Nätverksträffar:
Den 13 juni och den 28 september 2017 hade vi träffar där Tina Teljstedt UF, Bodil Moberg,  Anna-Mia Eborn och Andreas Jacobsson från KIB informerade om funkisverksamheten och det stöd som finns för studenterna inom funkisverksamheten och på språkverkstaden och biblioteket. 

Kommande nätverksträffar:

17 november  
Utbildning för nya utbildningsadministratörer
Syftet med utbildningen är att ge en bild över hur KI:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå är organiserad, hur utbildningarna styrs samt olika stödfunktioner till lärare och studenter.
Utbildningen vänder sig till nya utbildningsadministratörer och andra som är intresserade. Mer information och anmälan.

28 November, kl 08.30-10.30 Solna
Nätverksträff på tema högskolejuridik

Christian Edling, samordnare för studenträtt. Anmälan.

8 februari 2018, kl 08.30-12.00
Nätverksträff på tema studentmötet

Syftet är att ge utbildningsadministratrören lite verktyg i studentmötet, att gå igenom olika roller/funktioner som finns inom KI - tex studenthälsan, studievägledning mm. Vi har också planerat att lyfta ett gott exempel på en arbetsmetod från någon utbildningsadministratör. Planering pågår och vi återkommer så snart programmt är klart. 

Mars 2018, 13 mars 08.30-10.30, Flemingsberg
Nätverksträff på tema Högskolejuridik 
(samma innehåll som i novemberträffen)
Christian Edling, samordnare för studenträtt. Anmälan.

Nätverk för programstudievägledare

Studievägledare inom utbildningsprogrammen på KI är välkomna att delta i nätverket. 4-5 gånger per termin träffas nätverket då aktuella frågor för programstudievägledarna diskuteras.

Samordnare för nätverket är Elisabet Lindholm.

Nätverk för utbildningsnämnds- och programhandläggare

Handläggare i utbildningsnämnder och för program är välkomna att delta i nätverket. Nätverket träffas 3-4 gånger per termin och tar upp aktuella frågeställningar.

Samordnare för nätverket är Charlotta Cederberg.

 

Enhetschef

Charlotta Cederberg

Telefon: 08-524 864 68
Enhet: Programkansliet
E-post: Charlotta.Cederberg@ki.se

Samordnare

Elisabet Lindholm

Telefon: 08-524 880 59
Enhet: Programkansliet
E-post: Elisabet.Lindholm@ki.se

NätverkStudieadministration