Nätverk inom utbildningsadministration

Publicerat 2017-05-10 14:11. Uppdaterat 2017-05-10 15:54

Syftet med nätverken är att skapa en samhörighet i rollerna och att ta del av varandras kompetenser och goda exempel. I nätverken sker också kompetensutveckling och informationsspridning. 

Nätverken vänder sig till utbildningsadministratörer, program-/utbildningsnämndshandläggare och programstudievägledare. De samordnas av avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, UF. 

​Nätverk för utbildningsadmininstratörer

Nätverket för utbildningsadministratörer håller på att startas. Utbildningsadministratörer från institutionerna FYFA, KBH och Dentmed är med och planerar detta nätverk. Planen är att anordna träffar med en halvdag per termin och därutöver 2-timmarsseminarier på olika teman. 

Samordnare för nätverket är Charlotta Cederberg.

Anmäl dig till nätverket för att få information om kommande träffar m.m. 
Anmälan

Kommande nätverksträffar:

13 juni 2017 - verksamheten kring studenter med funktionsnedsättning
- Mer information om anmälan

Hösten 2017 - verksamheten kring studenter med funktionsnedsättning
Datum är ännu inte klart.

Hösten 2017 - halvdag på temat studentmötet. 
Datum är ännu inte klart.

Nätverk för programstudievägledare

Studievägledare inom utbildningsprogrammen på KI är välkomna att delta i nätverket. 4-5 gånger per termin träffas nätverket då aktuella frågor för programstudievägledarna diskuteras.

Samordnare för nätverket är Elisabet Lindholm.

Nätverk för utbildningsnämnds- och programhandläggare

Handläggare i utbildningsnämnder och för program är välkomna att delta i nätverket. Nätverket träffas 3-4 gånger per termin och tar upp aktuella frågeställningar.

Samordnare för nätverket är Charlotta Cederberg.

 

Enhetschef

Charlotta Cederberg

Telefon: 08-524 864 68
Enhet: Programkansliet
E-post: Charlotta.Cederberg@ki.se

Samordnare

Elisabet Lindholm

Telefon: 08-524 880 59
Enhet: Programkansliet
E-post: Elisabet.Lindholm@ki.se

AdministrationNätverk