Mentor till doktorand

This page in English

Alla doktorander på Karolinska Institutet (KI) ska ha en mentor.

Vad förväntas av en mentor?

Syftet med mentor-adept-relationen är att doktoranden ska ha tillgång till en person som dels kan fungera som en bro till världen utanför direkta forskningsmiljön och dels fungera som en oberoende diskussionspartner. Det är inte meningen att mentorn ska vara bidra vetenskapligt – det är handledarnas ansvar. En mentor förväntas ge doktoranden oberoende råd rörande saker som karriärplanering och kontakt med intressenter utanför Karolinska Institutet (KI) (t.ex. forskare och myndigheter), men också bidra med andra typer av råd.

Vid sidan av regelbundna möten med doktoranden under hela forskarutbildningen är mentorn också välkommen att vara med vid halvtidsseminariet och att tillsammans med handledarna delta i halvtidsnämndens möte därefter. Mentorn är förstås också välkommen till disputationen.

Vem kan bli mentor?

En mentor kan komma från ett universitet (KI eller annat), från landstinget, industrin eller andra samhällssektorer. Mentorn ska vara oberoende från både handledare och doktorand. En mentor utses på förslag av doktoranden inom ett år efter antagning till forskarutbildning på KI. Förväntningar på mentorn ska diskuteras och definieras i den individuella studieplanen. Om så önskas kan en doktorand ha fler än en mentor. 

Hur väljer du en mentor?

Fundera gärna på vad du skulle vilja göra i framtiden när du väljer mentor. Du kan t.ex. välja en eller flera personer som du ser som förebilder eller någon som arbetar med frågeställningar som du skulle vilja arbeta med i framtiden.

Hur ofta bör mentor och doktorand mötas och vem tar initiativet?

För att få ut det mesta ur mentorskapet bör mentor och doktorand träffas minst två gånger per år. Mötesfrekvensen kan dock variera under forskarutbildningen. Doktoranden ska vara den som tar initiativ till att träffas och som föreslår tid och agenda för mötena.

Vad förväntas av doktoranden?

Doktoranden förväntas komma väl förberedd till mötena, att ha en öppen attityd, ta initiativ, sätta upp mål och att vara engagerad.

Vilka fördelar finns att vara mentor till en doktorand på KI?

Att vara mentor är ett förtroendeuppdrag. Den som vill kan lägga in mentorskap för en doktorand vid KI i sitt CV. Om du inte redan är KI-alumn är du också som mentor välkommen att bli medlem i KI Alumni and Friends.

Kontakt

Studierektor

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
Enhet: Avd. för styrelsestöd och internationella relationer
E-post: Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se

DoktorandForskarutbildning