Manualer och vägledning

This page in English

Här hittar du de blanketter, dokument och handböcker som finns för ekonomi och inköp.

Handböcker

EA-handboken
Handbok - EFH
UBW-handboken

Inköpshandbok

Blanketter

Förbättringsuppgifter
Förmedling av bidrag, uppdrag samt anläggningsflytt
Fysisk anläggning
Kostnadsfördelning av anläggningstillgång

Mallar

Bokföringsorder
Budgetmall inläsning UBW
Deltagarförteckning representation
Intrastat
Kundfaktura underlag
Manuell utbetalning
Manuell utbetalning - EPN

Offertförfrågan
Kontraktmall konsultuppdrag

Manualer

UBW

AT-modulen
Avtalsreskontra Self Service WebInfo
Avtalsreskontran
Behörighetsblankett i forumlär
Intern bokföringsorder
Kontroll status på leverantörsfaktura
Kundfakturering
Underhåll relationer
Budget och inläsning

Övrigt

Avstämningslista
Forskarflytt
Inläsning av Bokföringsorder via Excelerator
Omkontering och reversering
Konteringsguide representation och gavor
Kontoplan
Kapitalföring av bidrags- och uppdragsmedel

Riktlinjer

Upphandlingsregler
Mutbrott

Beslut

Lönekostnadspålägg 2017
Lönekostnadspålägg 2016

Övrigt

Presentation frukostmöte redovisning mars 2017 
Presentation frukostmöte redovisning maj 2017
Presentation frukostmöte redovisning september 2017
 

Länkar