Manual - VPN för PC

This page in English

VPN används när du arbetar på distans och vill nå KI:s nät och interna resurser - till exempel gemensamma mappar på en filserver.

Installation av VPN-klienten

För att använda VPN-tjänsten behöver du först installera en VPN-klient. Är du osäker på om du har VPN-klienten installerad på datorn, kan du kontrollera det genom att klicka på pilen nere i högra hörnet:

Du får då upp en vy med ikoner. Där kan du se om du har ikonen för VPN (Cisco AnyConnect), rödmarkerad nedan. Om du har den, är VPN redan installerad på datorn. Klicka på ikonen för att starta VPN-klienten och du kan logga in.

Om du inte har VPN redan behöver du installera den. För att installera VPN-klienten behöver du ladda ner den till din dator. Du kan ladda ner klienten från https://vpn.ki.se . Därefter loggar du in med ditt KI-ID.

När du sedan klickar på Log in kommer du få ett sms eller mail till din mobiltelfeon med en aktiveringslänk för appen PointSharp. Läs under Tvåstegsidentifiering - installation och aktivering nedan för att komma igång och använda PointSharp-appen. När du laddat ner appen, gå tillbaka till https://vpn.ki.se och börja om igen - ange ditt KI ID och lägg sedan in den kod du får i PointSharp-appen.

Starta VPN

När du installerat klienten och är redo att koppla upp dig startar du Cisco AnyConnect VPN klienten. (Rödmarkerade ikonen ovan)

Om VPN-klienten inte skulle koppla upp sig, kontrollera då att följande adress är angiven i VPN-klienten: vpn.ki.se och klicka sedan på Connect.
Om adressen vpn.ki.se inte redan är angiven - skriv in den manuellt.

Du loggar därefter in med ditt KI-ID (samma som för ditt e-postkonto):

Tvåstegsverifiering

När du loggat in enligt ovan kommer du få upp ett fönster där du uppmanas ange din tillfälligt skapade kod.

Tvåstegsidentifiering - installation och aktivering

Första gången du loggar in efter att du migrerats till att använda tvåstegsidentifiering får du ett meddelande om hur du installerar och aktiverar appen PointSharp i din smarta telefon. (Appen PointSharp kommer senare ge dig koden som krävs för att kunna logga in.) Meddelandet skickas till dig som SMS om du har ditt mobiltelefonnummer registrerat i KI:s gemensamma Active Directory (Mina sidor i KimKat), i annat fall kommer meddelandet som e-post. Det är viktigt att du isåfall läser mailet och klickar på länken i din mobiltelefon och inte i datorn.

Exempel på e-post:

Från: KI Secure Login Service [mailto:noreply@ki.se]
Skickat: den 29 september 2016 14:55
Till: Some Name <ditt.namn@ki.se>
Ämne: KI Secure Login Service notification
Prioritet: Hög
Ladda ned appen från http://ps.cloudapp.net/  Aktiveringskoden är: 71XXXXXX
Download the client from http://ps.cloudapp.net/ Activation code: 71XXXXXX

Exempel på sms:

Klicka på nedladdningslänken i din smarta telefon och installera appen PointSharp.

Starta därefter appen och fyll i aktiveringskoden som står med i meddelandet du fick. Du får en unik kod for varje tillfälle du loggar in. 

Observera: Då nedladdning, installation och aktivering av appen PointSharp kan ta längre tid än tiden som kodangivningsfönstret är aktivt kommer det första inloggningsförsöket med kod misslyckas. Inloggning startar då om så ange ditt användarnamn och lösenord igen och klicka sedan på uppdaterasymbolen i appen PointSharp för att få en ny inloggningskod.

Normal användning fortsättningsvis

När appen PointSharp är installerad måste den startas varje gång du loggar in på VPN. Inloggningskoden som finns angiven i appen är den kod du ska ange i kodangivningsfönstret i VPN-klienten.

När du angivit korrekt inloggningskod ska du bli ansluten. Såhär ser det ut när du är ansluten:

Frågor?

Om du har några frågor eller problem relaterat till VPN, vänligen kontakta IT-support@ki.se.