Manual - VPN för Mac

This page in English

VPN används när du arbetar på distans och vill nå KI:s nät och interna resurser - till exempel gemensamma mappar på en filserver.

Kom igång med VPN - installation

Innan du laddar ner VPN-klienten på din Mac måste du ändra några inställningar för att tillåta installationen.

  1. Starta "System Preferences"
  2. Starta "Security & Privacy" applet
  3. Klicka på tabben "General"
  4. Klick på låsikonen för att tillåta förändringar
  5. Under "Allow application downloaded from:" klicka på "Anywhere”. När installationen av VPN-klienten är klar bör du göra om detta och återställa ursprunglig inställning som bör vara ”Mac App Store and identified developers"

Du är nu redo att ladda ner och installera VPN-klienten.

För att installera VPN-klienten behöver du ladda ner den till din dator. Nedladdningen kräver inloggning med ditt KI-login.

När du sedan klickar på Log in kommer du få ett sms eller mail till din mobiltelfeon med en aktiveringslänk för appen PointSharp. Läs under Tvåstegsidentifiering - installation och aktivering nedan för att komma igång och använda PointSharp-appen. När du laddat ner appen, gå tillbaka till https://vpn.ki.se och börja om igen - ange ditt KI ID och lägg sedan in den kod du får i PointSharp-appen.

Starta VPN

När du installerat klienten startar du AnyConnect VPN klienten. Om VPN-klienten inte skulle koppla upp sig, kontrollera då att följande adress är angiven i VPN-klienten: vpn.ki.se och klicka sedan på Connect och logga in med ditt KI-ID. Om adressen vpn.ki.se inte redan är angiven - skriv in den manuellt.

 

Du loggar in med ditt KI-ID - samma som för ditt e-postkonto.

Tvåstegsverifiering

När du loggat in kommer du istället för att direkt anslutas till nätverket få upp ett fönster där du uppmanas ange din tillfälliga automatiskt skapade kod. 

Första inloggningen med tvåstegsidentifiering - installation och aktivering

Första gången du loggar in efter att din användare har migrerats till att använda tvåstegsifentifiering kommer du få ett meddelande om hur du installerar och aktiverar appen PointSharp i din smarta telefon. Appen PointSharp kommer senare ge dig koden som krävs för att kunna logga in. Meddelandet skickas till dig som SMS om du har ditt mobiltelefonnummer registrerat i KI:s gemensamma Active Directory, i annat fall kommer meddelandet som e-post.

Exempel på e-​post:

Från: KI Secure Login Service [mailto:noreply@ki.se]
Skickat: den 29 september 2016 14:55
Till: Some Name <ditt.namn@ki.se>
Ämne: KI Secure Login Service notification
Prioritet: Hög
Ladda ned appen från http://ps.cloudapp.net/  Aktiveringskoden är: 71XXXXXX

Download the client from http://ps.cloudapp.net/ Activation code: 71XXXXXX

Exempel på SMS:

Klicka på nedladdningslänken på din smarta telefon och installera appen PointSharp. Starta därefter appen och fyll i aktiveringskoden som står med i meddelandet du fick.

Observera: Då nedladdning, installation och aktivering av appen PointSharp tar längre tid än tiden som kodangivningsfönstret är aktivt kommer det första inloggningsförsöket med kod misslyckas. Inloggning startar då om så ange ditt användarnamn och lösenord igen och klicka sedan på uppdaterasymbolen i appen PointSharp för att få en ny inloggningskod.

Normal användning fortsättningsvis

När appen PointSharp är installerad måste den startas varje gång du loggar med VPN. Inloggningskoden som finns angiven i appen är den kod du ska ange i kodangivningsfönstret i VPN-klienten.

När du angivit korrekt inloggningskod ska du bli ansluten.

Frågor

Om du har några frågor eller problem relaterat till VPN, vänligen kontakta IT-supporten.