Lönestatistik

Här presenteras lönestatistik för KI som låg som underlag inför lönerevisionen hösten 2016. Statistiken redovisas i huvudsak utifrån BESTA-koder. Undantaget är vissa befattningar inom utbildning och forskning, och vissa yrkesrelaterade befattningar som BMA, djurvårdare, och veterinär. Anledningen är att det inte finns någon tydlig definition av de faktiska arbetsuppgifterna/funktionen per befattning.

BESTA-kod

Alla anställningar har en BESTA-kod som anges i anställningsavtalet och registreras i lönesystemet Primula. BESTA är en gruppering av de faktiska arbetsuppgifterna för anställda inom staten. Den används som indelningsgrund för den statliga lönestatistiken. I dokumentet lönestatistik KI per BESTA 2016 kan du klicka på de enskilda BESTA-koderna i tabellen för en utförligare beskrivning. 

Vill du veta din BESTA-kod, kontakta HR på din institution eller motsvarande.

Mer information om BESTA hittar du på BESTA-webben.

Administration