LIME - Post, paket, kontorsmaterial

Rutiner kring post, paket och kontorsmaterial på LIME.

Postfack

Postfack ordnar var och en själv genom att sätta sitt namn på ett ledigt postfack.

Post

  • För utgående post används kuvert med förtryckt streckkod. För andra typer av emballage som inte har förtryckt streckkod, t ex vadderade kuvert, används streckkodsetikett. Brev med streckkod lämnas i fack för utgående post i post- och kopieringrummen på respektive plan, alternativt i en blåvitrandig postlåda på campus. Lägger du breven i en vanlig postlåda räknas de som ofrankerade och kommer att beläggas med straffavgift.
  • Ett brev får väga max 2 kg, tyngre försändelser måste skickas som paket.
  • Massutskick bekostas av respektive projekt - meddela därför alltid ett projektnummer till Pia Persson innan du gör ett massutskick.
  • För att skicka paket kan du vända dig till Pia Persson för att få en fraktsedel eller kontakta det upphandlade transportföretaget Your Special Delivery Service

Kontorsmaterial

Beställs av Pia Persson (Widerströmska).

Kontakt

Ekonomiadministratör

Pia Persson

Telefon: 08-524 823 87
Enhet: LIME Ekonomi
E-post: Pia.Persson@ki.se