LIME - Arkivering och diarieföring

Karolinska Institutets arkivverksamhet bedrivs dels centralt vid universitetsförvaltningen och dels vid respektive institution.

På Medarbetarportalen finner du information om Arkiv och registratur. Du finner även dokument som kan hjälpa dig när det gäller hantering av allmänna handlingar, arkivering och diarieföring.

Manual för arkivering av utbildningshandlingar - för att få kursarkivering så enhetlig som möjligt är det bra att alla använder samma kursaktomslag. Aktomslagen finns i mappen ARKIV på Common/Admin.

Innan handlingar arkiveras ska de rensas från arbetshandlingar, gem, tejp, post-it-lappar och plastfickor. För att skilja de olika ärendena åt används vikta A3-papper. Skriv på omslagen vad de innehåller, tex diarienummer eller namn.

Vanliga frågor om diarieföring

Kontakt

Arkiv & registratur: arkiv@lime.ki.se