Lednings- och forskningsstöd

This page in English

Avdelningen för lednings- och forskningsstöd arbetar för att bygga och underhålla KI:s relationer med svenska och internationella finansiärer och samarbetspartners. Stödfunktioner för hela forskningsprocessen från idé till nyttiggörande.

Vidare har avdelningen det övergripande operativa ansvaret för KI:s samverkan med SLL, samt svarar för projektledning av för KI centrala strategiska utvecklingsprojekt; bereder och handlägger frågor av specialistkaraktär; samt säkerställer kvalitet i de administrativa processerna.

Avdelningsledning

Tf. avdelningschef

Björn Kull

Telefon: 08-524 860 35
E-post: bjorn.kull@ki.se

Avdelningsadministratör

Catrin Främberg

Telefon: 08-524 867 76
Mobil: 0700-90 68 35
E-post: catrin.framberg@ki.se

Administration